Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

MRT System

MRT Systems hade inte tidigare arbetat med design. Samarbetet mellan MRT System och Jonas Stengel har varit lyckat och i filmen nedan berättar de om samarbetet och deras erfarenheter.

MRT Systems är världsledande i att utvinna kvicksilver ur metall. Deras maskiner säljs över hela världen. Att finna ett lättfattligt system för personal och servicetekniker för att snabbt få en överblick av maskinen är viktigt. Gränssnitt i displayer gjordes även de mer användarvänliga. Utöver detta ritades även förslag på hur motorerna visuellt skulle kunna förstärkas för att ge maskinerna ett tydligare uttryck.

Expandera

Exemplet kommer från SVIDs projekt Expandera.

Till projektet Expanderas webbplats