Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Nova Cast

Nova Cast tillverkar utrustning för bland annat gjuterier. De gav uppdrag till en designer för att hjälpa dem både med deras produkter och att stärka bilden av att de är ett högteknologiskt företag.

Genom att fastställa temperaturen på den smälta metallen efter en viss tidpunkt kan man genom avancerade data beräkningar fastställa den metallens sammansättning.

Nova Casts utrusning kräver ett speciellt skåp som skall klara av den speciella miljön samtidigt som den högteknologiska insidan skall fungera. De gav uppdrag till designern Fredrik Svensson att ta hänsyn till detta och samtidigt som man genom den nya formen ville man stärka bilden av att man är ett högteknologiskt företag.

Expandera

Exemplet kommer från SVIDs projekt Expandera.

Till projektet Expanderas webbplats