Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Om design

Design är en framgångsfaktor och arbetsprocess som kan tillämpas för framgångsrik utveckling av i princip alla verksamheter. 

Undersökningar visar att företag som investerar i design får igen sin investering med råge – oavsett om det handlar om att utveckla verksamheten, varor eller tjänster. Nyttan kommer framför allt av att varumärket stärks och bidrar till ökad konkurrenskraft.

SVIDs definition av design

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Vad är unikt med design och designprocessen? 

Illustration: Ett spektrum med ett huvud i mitten.

Det som gör designprocessen unik i förhållande till andra utvecklingsprocesser är ett fokus på användaren istället för på produkten.

Designprocessen innebär att man metodiskt arbetar kreativt för att finna bättre hållbara lösningar som är anpassade till både behov och önskemål.

För att lyckas måste man värdera funktionella, emotionella och sociala faktorer i lösningen som kan bli både varor och tjänster.

Ibland kan oväntade förslag och lösningar skapa ifrågasättande men även stora framgångar.