Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Designtrappan

Designtrappan visar hur man använder design inom en verksamhet.

Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design i verksamheten. Ett sätt att planera för ett förbättrat designarbete är att ta reda på vilken nivå på designtrappan man befinner sig. Därifrån kan man besluta sig för vad man bör göra för insatser.Illustration: Designtrappan. Steg 1: Omedveten design. Steg 2: Design som formgivning. Steg 3: Design som process. Steg 4: Design som strategi och innovation.

På vilket trappsteg finns din verksamhet?

Steg 1 - Omedveten design

Design kan förekomma i företaget, men är inte något som ni arbetar med aktivt. Ni talar egentligen aldrig om design på företaget.

Steg 2 - Design som formgivning

Ni ser design som något som läggs till på slutet i ett utvecklingsarbete. Design är en fråga om form och utseende.

Steg 3 – Design som process

Ni ser design som en viktig del, men inte som styrande. Ni väljer design som arbetsform när något nytt ska utvecklas i er verksamhet.

Steg 4 – Design som strategi

Ni ser designmetodik som en central och styrande faktor i er verksamhetside. Design är en självklar ledningsfråga med ett eget strategiskt värde.