Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Vad designer gör

Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven till attraktiva produkter. Det här är designerns kärnkompetens.Illustration: Hand som skissar och skisser.

Designer

Så jobbar en designer

Designer använder en kombination av intuition, förståelse och aktuell kunskap för att ta fram designlösningar med fokus på att

  • identifiera behov; användarbehov och uppdragsgivarens behov
  • utreda och analysera relationer människa–produkt–omvärld–miljö
  • medverka i idéskapande och kreativt arbete i produktframtagningens olika moment
  • visualisera idéer under utvecklingsarbetets gång (skisser, bilder, fysiska och/eller digitala modeller)
  • medverka vid bestämning av produkttyp (kollektion, modeller, bilder, etc.) och produktens tillverkningssätt
  • medverka vid bestämning av produktens uppbyggnad (tillverkning, material, etc.)
  • gestalta produkter, koncept och planläggningsidéer, konstnärligt och kreativt, samordna estetiska och semantiska önskemål och krav med ergonomiska, tekniska, typografiska, sociala, ekonomiska, etiska och andra faktorer till en funktionell och uttrycksfull form.