Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Söder Mälarstrand 29, 3 tr
Post: Söder Mälarstrand 57 
118 25 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se