Polcirkeln utvecklas med designdriven platsinnovation

Unik forskning stärker besöksnäringen i norr. Inom projektet ''Platsinnovation i Swedish Lapland'' skapas praktiska verktyg och teoretisk kunskap i ämnet. Ett prioriterat område är Polcirkeln, känt av många men som först nu har börjat utvecklas till ett internationellt besöksmål.

Ladda ner artikeln här (pdf, 664 Kb)

"Platsinnovation i Swedish Lapland" drivs av Luleå tekniska universitet tillsammans med SVID och samverkar med forskare, näringsliv och samhälle. I februari anordnades en workshop i Jokkmokk. Då diskuterades bland annat hur platsinnovation skulle kunna lyfta hela Polcirkeln till ett internationellt besöksmål. Fyrtio personer från privata företag, kommuner och destinationsbolag deltog. Hela tjugoen koncept – från vägportaler, fototjänster, matupplevelser till olika typer av naturbaserade aktiviteter – mejslades fram. Dessutom skapades manus till både en sagobok och en poesibok för marknadsföring av Polcirkeln.

– Det kom fram otroligt många bra konkreta förslag, som verkligen kan förhöja upplevelsen av Polcirkeln. Böckerna till exempel ska inspirera såväl besökare som invånare, näringsliv och beslutsfattare till att tillvarata Polcirkelns potential som besöksmål, säger Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet och projektledare för ''Platsinnovation i Swedish Lapland''.

Besöksmål av internationella mått 

''Platsinnovation i Swedish Lapland'' utforskar hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring för att nå en sammanlagd attraktivitet. Samtliga destinationsbolag i regionen deltar i projektet liksom ett tiotal företag inom besöksnäringen, bland andra Treehotel och Jockfall Turist & Konferens AB. Deltar gör även ett antal design- och kommunikationsbyråer, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, alla kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbotten.

– Projektet är intressant för mig men även för vår kommun. Vi får chansen att lyfta fram intressanta diskussioner om konkreta platser, säger Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun.

– Jag är glad över att vi har fått igång den här dialogen kring Polcirkeln. Min förhoppning är att vi tillsammans i Norrbotten kan utveckla Polcirkeln till ett besöksmål av stora internationellamått. Det kan bli minst lika känt som Icehotel ochTreehotel. Jag deltog i utbildningsprogrammet ’’Dags att designa Norrbotten’’ innan. Det bidrog till att öppna mina ögonför de stora möjligheter vi har i vår region, fortsätter han.

Unikt i sitt slag

’’Dags att designa Norrbotten’’ drevs av LTU Business och handlade om att göra kommunerna mer attraktiva ochdärmed förhindra nedläggning och utflyttning.

Programmet utgör en av flera inspirationskällor till det nu pågående utvecklings- och forskningsprojektet ”Platsinnovation i Swedish Lapland”, som är unikt i sitt slag. Tidigare innovationsforskninghar visserligen uppmärksammat platsens betydelsevad gäller geografisk ’’klustring’’ av innovationsutvecklande aktörer och aktiviteter, till exempel med hjälp av ’’place based innovation’’ – ett begrepp som utgår från antagandet att unika geografiska områden innebär stora innovativa potentialer. Däremot har innovation sällan utforskats i termer av nytänkande utveckling och gestaltning av geografiska platser, särskilt inte på ett sätt som väver samman samhällets, näringslivets och invånarnas perspektiv.

Polarmunk med lingonsylt

Bland de koncept som togs fram under workshoppen i Jokkmokk fanns flera som handlade om någon slags portal somtydligt visar på när man har kommit in i Polcirkel-området. Portalen skulle kunna vara en ljusinstallation eller bro med olika uppgifter. Att förena nyttan av en skoter-, skid- och vandringsbro med en estetiskt vacker utformning till exempel. Vid portalen skulle det kunna finnas en automat som trycker ut ’’polcirkelcertifikat’’ och en kamera som tar en bild på dig när du passerar. Bland de konceptuella förslagen fanns också många naturbaserade aktiviteter, till exempel ’’SevenCircles’’ med inspiration från ’’Seven Summits’’ (de högsta bergstopparna i de sju världsdelarna) och grönländska ’’Arctic Circle Trail’’. ’’Seven Circles’’ skulle uppmuntra till vandring, löpning, cykling, färd med häst eller efter hundspann längs hela Polcirkeln.

Många gillade förslaget att inventera de historier som redan finns om Polcirkeln eftersom de kan inspirera till nya berättelser. Nu hoppas man att de manus som som togs fram under workshoppen för både en poesi- och sagobok ska locka såväl besökare som invånare, näringsliv och beslutsfattare att tillvarata Polcirkelns potential som besöksmål.

’’Smaka på Polcirkeln’’ var ytterligare en idé som diskuterades. Lokala råvaror såsom röding, ripa, hjortron och kaffeostskulle kunna marknadsföras som Polcirkelmat och säljas som ett ’’fjällkit’’. Och varför inte skapa en polarpizza eller en polarmunk med lingonsylt?

Upplevelse utöver det vanliga

Under workshoppen varvades konceptdiskussionerna med inspirerande föreläsningar av bland andra Kai Piippo, designchef på ÅF Lightning och Mats Winsa, prisbelönad arkitekt. Bägge har jobbat med olika projekt längs med Polcirkeln. Dagen innehöll också ett besök på en ny platsinnovation i Jokkmokk: ett hotellrum för den som vill uppleva något utöverdet vanliga. Rummet har formen av en snöboll och är byggt av Cecilia Lundin, som driver Jokkmokks vandrarhem och ekoturism-företaget NatuLife. I många år har hon använt snö som byggmaterial, bland annat för igloos.

– Rummet är väldigt eftertraktat. Det skapar bra publicitet för vandrarhemmet, mitt ekoturismföretag och hela Jokkmokks kommun. Det känns spännande och intressant att jobba med Polcirkel-perspektivet. Jag planerar fler roligaoch lite större snöprojekt framöver. Där jag ska försöka väva in Polcirkeln, säger Cecilia Lundin.

Stark attraktionskraft

Att lyfta Polcirkeln till ett gemensamt besöksmål i ’’Platsinnovation i Swedish Lapland’’ har varit ett önskemål från deltagarnai utvecklings- och forskningsprojektet. Polcirkeln har en stark attraktionskraft, men få har tagit vara på potentialen.

– Nu har vi tagit ett första steg. Polcirkeln är en viktig pusselbit i helhetsupplevelsen av Lappland. Och projektet ett bra sätt attvisa på det samhälleliga värdet av platsinnovation, säger Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Fakta om Platsinnovation

I begreppet platsinnovation ingår tre delar:

  • Fysisk gestaltning
  • Innehåll
  • Marknadsföring

Platsinnovation handlar om nytänkande utveckling av destinationer, städer, kommuner och regioner. Med utgångspunkt i en plats styrkor och förutsättningar skapas attraktivitet så att fler människor vill bo, arbeta, turista och investera där. För att en plats unika identitet ska kunna identifieras och förmedlas till omvärlden på ett effektivt sätt krävs en sammanhängande upplevelse av platsen. Störst framgång når man om man lyckas skapa ett gemensamt tema i gestaltningen av och innehållet på platsen. Alla evenemang samt kommunal, kommersiell och ideell service inklusive marknadsföring bör innehålla samma röda tråd. På så sätt kan socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara attraktiva miljöer skapas.

"Platsinnovation i Swedish Lapland" drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med SVrID, Stiftelsen Svensk Industridesign och finansieras av BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Syftet med projektet är att utveckla praktiska verktyg och teoretisk kunskap om platsinnovation för besöksnäringen i svenska Lappland. Metoden går att använda för samhällsutveckling på många olika platser och sprids nu över hela landet genom föreläsningar och workshoppar.

Artikeln är skriven av Helena Karlberg och är publicerad i Swedish Design Research Journal nr 1 2016

Dela sida

Swedish Design Research Journal nr 1 2016

Den här artikeln ingår i Swedish Design Research Journal nr 1, 2016. 

Läs och ladda ner hela tidningen här

Swedish Design Research Journal nr 1 2016

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40