Dela sida

Design för hållbar utveckling

Design som process och tankesätt är ett kraftfullt verktyg för att skapa hållbara affärsmodeller, positiv kulturell förändring och en levande miljö.

Design och designprocessen kan exempelvis användas för att...

  • Omvandla en resurskrävande produkt till en tjänst som möter samma behov och ger lika mycket eller mer värde.
  • Uppfinna nya system, produkter och tjänster som använder mindre och levererar mer.
  • Öka attraktiviteten för alternativ som är hållbarhetsmässigt fördelaktiga.
  • Uppmuntra till och ta tillvara på kunskap från olika expertisområden.
  • Översätta komplex information till lättillgängliga och inspirerande budskap.
  • Underlätta för människor att förändra beteenden och konsumtionsmönster.
  • Utgå från människans verkliga behov i utvecklingen av system, tjänster och fysiska produkter.

För att design och utveckling skall leda i rätt riktning behöver vi inkludera ett helhetsperspektiv där både miljö, människa, ekonomi och kultur ingår.

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev