Vad är design?

Design och designprocessen kan användas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap, visioner och miljöer.

Enligt SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är design en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från användarens behov. I designprocessen ingår olika koncept, material, tekniker och strategier för att uppnå ett specifikt syfte.

Ett stort dilemma idag är att designkompetens oftast tas med i slutfasen av ett utvecklingsarbete för att ge form åt en annars redan färdig produktidé. Detta sker trots att upp till 80% av produkters miljöpåverkan avgörs tidigt i ett utvecklingsarbete. Ju längre in i utvecklingsprocessen man är, desto mer ”inlåst” blir produkten eller tjänsten.

För att en designers kreativa förmåga ska göra verklig nytta för både miljö, ekonomi och sociala frågor så bör de därför vara med tidigt i planeringen av en produkt eller tjänst. Idag bidrar design snarare till fler produkter samtidigt som ett hållbarare samhälle kräver det motsatta. Men samma tankesätt som används för att sälja ohållbart kan användas för att sälja hållbart.


Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev