Dela sida

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande samhällelig, kulturell och ekonomisk utveckling - i balans med jordens ekologiska system. 

Ytterst handlar det alltså om livskvalitet - för alla - nu och i framtiden. För att främja välmående miljö, kultur, människor och ekonomi behöver vi utgå ifrån det som är verkligt för alla; att vi bara har en planet att dela på.

En del har tilltro till att människans uppfinningsrikedom, teknikens möjligheter, minskad fattigdom och utbildning kommer att leda oss in på en väg av hållbar utveckling. Andra hävdar att vi behöver ett paradigmskifte, ett helt nytt system av radikalt minskad konsumtion, lokalproducerade produkter och mat och cirkulära ekonomier. Kanske finns det en gyllen väg emellan. Oavsett vilken väg man tror på så är den stora majoriteten av världens forskare ense om att det är väldigt bråttom och det krävs kreativa lösningar. Designer och andra som arbetar med samhällsutveckling har många möjlighetar att påverka i rätt riktning.

Mer om hållbar utveckling

Se några Goda exempel på vad design kan göra, kolla in vår Boklista där du kan lära dig mer om vad design som process och tankesätt kan innebära bortom formgivning eller ta hjälp av en Expert som kan hjälpa dig vidare med design som metod för hållbar produkt- och tjänsteutveckling. 

Du kan också läsa om vilken roll design och designprocesser kan ha för hållbar utveckling här, om du inte redan gjort det!

Bildkälla: Ledarnas Chefsguide på www.ledarna.se

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev