Ekonomi

Det ekonomiska hållbarhetsperspektivet handlar om utmaningar och åtgärder som påverkar hur människor och organisationer tillgodoser sina behov samt hur de definierar ekonomisk framgång och tillväxt.

Design och designprocessen har på detta område exempelvis möjlighet att:

  • visualisera och inkludera både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska fördelarna med att välja hållbara alternativ.
  • skapa värde och möjligheter för företag och människor som inkluderar ekonomiska fördelar såväl som andra perspektiv som är avgörande för hållbar utveckling.
  • utveckla produkter som håller länge och ändå är ekonomiskt hållbara.
  • skapa produkter, tjänster och processer som ingår i cirkulära ekonomier.
  • bidra till att ifrågasätta och förändra etablerade sanningar om vad som är livskvalitet och välstånd både nu och i framtiden
Dela sida
Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev