Cirkulära möbelflöden

Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden är ett projekt utlyst av Vinnova med syftet att utveckla och testa detaljerade cirkulära affärsmodellskoncept för offentliga miljöer.

Några av de hållbarhetsutmaningar vi står inför handlar om avfallsmängden som beräknas fördubblas till år 2030. Hur kan man minska mängden möbler som kasseras och frånkoppla tillväxt från resursanvändning? Hur ska fossilbaserade icke förnybara ämnen ersättas samtidigt som man vill stärka svensk produktion?

Projektet har nu nått en bit in i sin tid där målet är en ökad konkurrenskraft för svensk möbelproduktion genom anpassningar mot beställarnas förändrade önskemål, behov och krav. Det ska vara en tydlig möjlighet till ökad grön tillväxt genom resurseffektiviseringspotential med systematisk återanvändning.

Skapa cirkulärt flöde

Viktoria Swedish ICT vars mål att hjälpa svensk industri att uppnå en hållbar utveckling och tillväxt är ett av företagen som under flera år varit involverade i hur man kan skapa ett cirkulärt flöde av offentlig inredning. Totalt är det 20 aktörer inom möbelindustrin och forskningsinstituten som samverkar för at skapa ett hållbart möbelflöde med sikte på år 2030.

Projektet arbetar med sex huvudsakliga frågeställningar där man ser hur lönsamma cirkulära affärsmodeller kan utformas för de olika aktörerna, vad kundernas och användarnas behov och incitament är och hur designprocesser och produkter kan anpassas för cirkulära flöden. Dessa frågor tillsammans med hållbarhetsnytta, returlogistik och certifieringar är utmaningar man tagit sig an. 

Resultat och genomförande

För att skapa en röd tråd kommer en processmodell att användas under projekt för att knyta ihop de olika delarna. En utgångspunkt från tidigare identifierade barriärer är utveckling av en vision för cirkulärt flöde som kan leda till radikal resurseffektivisering. Med analys från nuläget i organisationen och metoder för utveckling av koncept som kan överbrygga hinder från tidigare steg ger pusselbitar för respektive aktör som sammantaget kan möjliggöra fungerande cirkulärt system.

Denna etapp i Vinnovaprojektet ska resultera i analys av utvecklade koncept och framtagning av detaljerad handlingsplan för respektive projektpart. Mål och tidsatta aktiviteter för fortsatt utveckling och realisering sker i nästa steg.

Är du intresserad av att veta mer om projektet, kontakta Thomas Nyström som leder detta från Viktoria Swedish ICT.

Dela sida

Vill du ha mer inspiration?

Tomas Nyström, precis som många andra kunniga inom detta område arbetar som föreläsare, du hittar dem här.

Fler goda exempel?

Har du tips på andra projekt och goda exempel för övergång till cirkulärt arbete? Kontakta gärna vår redaktör.

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev