DIY Kyoto Wattson

Wattson är en produkt som trådlöst mäter och upplyser om energiförbrukningen i ett hem. Användningen av hushållsel i hemmet står för ungefär 24% av den totala energiförbrukningen i hemmet och enbart stanby funktioner drar lika mycket el som 400 villor i ett år.

Elanvändningen skulle kunna minskas om användaren blir upplyst och påmind om onödig användning.  Wattson är ett exempel på hur man genom en produkt kan förmedla ett budskap och på ett tydligt och pedagogiskt sätt visa gömd information.

 Uppfinningen lagrar information om energianvändningen i upp till fyra veckor och går att koppla till en dator för att få en bild av förbrukningen över tid. I realtid visar Wattson energiförbrukningen, dels genom ett monetärt värde i digitala siffror och genom ljus som anpassas och skiftar i olika färger.

Wattson är inte till för att konsumenter skall få dåligt samvete utan för att underlätta för användaren att förstå sin personliga påverkan på miljön för att göra aktiva val. Wattson berättar en story genom sin funktion för att få till en förändring i uthålligare riktning.

Wattson sparar på detta sätt in upp till 25% av energiutgifterna i hemmet. Greta Corke som är designer på DIY Kyoto som tillverkat Wattson säger att de inkluderar miljömedvetenhet i alla aspekter inom företaget. Ett exempel på detta helhetstänkande är att de använder sig av vegetabiliskt bläck på paketen.

Dela sida

Hållbarhetsfördelar

- Minskad energiförbrukning
- Ökad medvetenhet
- Ökat användaransvar
- Ekonomiska fördelar
- Sparar upp till 25% av energikostnad

Läs mer på DIY Kyotos webbplats www.diykyoto.com

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev