Innovativa lösningar för hållbar textil

Smart Textiles är ett projekt som skapar nästa generations textila produkter, användbara inom bland annat hälso­ och sjukvård och hållbar samhällsbyggnad.

Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla, kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Textilindustrin är på väg från tygleverantör till att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen.

Sedan starten 2006 har Smart Textiles kommit med 450 forsknings- och företagsprojekt, kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil, t.ex textil från betongarmering eller kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

Smart Textiles med Y-Graft AB, stickade blodkärl

Bild: Y-Graft, ett stickat blodkärl utvecklat i ett företagsprojekt inom Smart Textiles med Y-Graft AB. Fotograf: Henrik Bengtsson

Miljö och hållbar utveckling

Utgångspunkten i arbetet, allt från forskning, utveckling till produktion är att göra det på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt. Man prioriterar miljöfrågan och arbetar aktivt för att integrera miljö i alla delar av verksamheten. Aspekter som hållbarhet, livslängd, kvalité och funktion är viktiga begrepp som man tar fasta på här.

Alla projekt strävar efter att forma en miljökonsekvensbedömning, det vill säga en metod för att förutsäga framtida miljöpåverkan av en planerad verksamhet eller produkt.

Innovationsarbete

Innovationsarbetet sker på flera håll, via olika labb tar man utvecklingen vidare på flera sätt, bland annat konfektionslabb, trycklabb och vävlabb. Läs mer om labben här och inspireras för att utveckla innovativa lösningar inom ditt eget område för en mer hållbar framtid.

Smart Textiles Tech lab

Technology Lab

I Tech Lab är det som de innovativa tekniska framstegen görs, allt tack vare en öppen och inspirerande akademisk miljö. Ambitionen är att vara det naturliga navet för nordisk teknisk textilutveckling. Med gränsöverskridande samarbeten med målsättningen att ta fram nya generationer av textila produkter drivs experimentell produktdesign vidare. Produktidéer blir verktyg att ställa frågor, skapa lösningar och hitta tillämpningar med.

Dela sida

Fler exempel på framtida textil

Svenska innovationer för att skapa framtidens textil! 
Veckans Affärer har listat flera intressanta bolag, läs mer om dem här.

Materialval

Läs mer om material och materialval i vår materialdatabas.

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev