Bild av olika bloggar, nyhetsidor m.m.
Dela sida

Nätverk, bloggar, organisationer m.m.

Inspireras, få kontakt och dela goda idéer med likasinnade i Sverige och utomlands genom aktiva nätverk, nyhetssidor, bloggar och andra informationssidor.

 

Nätverk/Blogg

Circular Economy
Cradlenet
CSR Småland
Design 21
Doors of Perception
GOOD
Hållbar Stad
Klimataktion
O2 Globel Network
Omställning Sverige
The Designers Accord
The Living Principles
Wiser.org
ZERI

Nyheter

Camino
EFFEKT - Klimatmagasinet
Fast Company
GreenBiz
Grist
Inhabitat
KLOTET i P1
Miljörapporten
Supermiljöbloggen
Treehugger
Take Part

Utställningar

Ekocentrum

Organisationer

Albaeco
Ekologiskt Forum
Fair Trade Centre
Globe Forum
Macken
Miljöbron
Naturskyddsföreningen
SwedWatch
Världsnaturfonden WWF

Rådgivning

Kemikalieinspektionen
Miljöstyrningsrådet
Sustainable Business Hub
Swedrea/IVF

Forskningsstöd/
Utlysningar

ALMI
Forskningsrådet Formas
KK-Stiftelsen
Mistra
Stiftelsen för Strategisk forskning
Vinnova

Forskning/
Information

Anthropocene
Biomimicry 3.8
Green Leap
IDSA Ecodesign
Interaktiva Institutet
FNs Miljöprogram UNEP
Miljöbarometern
Rocky Mountain Institute
Stockholm Resilience Centre
The Centre for Sustainable Design
World Changing

Myndigheter

Energimyndigheten
Naturvårdsverket
Tillväxtverket

Branschorganisationer

Aluminiumriket
Näringslivets Miljöchefer
Plastforum
Svensk Form
Sveriges Designer
SVID
TEKO

 

Länkar i alfabetisk ordning

Nedan är alla länkar listade i alfabetisk ordning 

Albaeco

Albaeco hjälper företag och organisationer att hålla sig uppdaterade inom miljö och hållbar utveckling. Genom strategisk miljökommunikation, rådgivning och utbildning vill denna icke vinstdrivande organisation omvandla vetenskap till vetskap. Albaeco publicerar en nyhetsblogg, anordnar seminarier, sköter presskontakter, ger kurser, och mycket mer…

Läs mer på Albaecos webbplats 

ALMI

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse inom svenskt näringsliv. De erbjuder finansiering och rådgivning till dig som har en innovationsidé eller vill starta eller utveckla ett företag.

Besök ALMIs webbplats 

Aluminiumriket

Aluminiumriket Sverige är en nationell intresseorganisation som arbetar med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. Organisationen har 100 medlemsföretag och varje år anordnar de innovationstävlingarna Aluminiumdesign och The Nordic Aluminium Package Design Award

Besök Aluminiumrikets webbplats 

Anthropocene

En webbplats designad för att förbättra vår gemensamma förståelse av mänsklighetens påverkan på jorden. Den kombinerar vetenskap med kraftfulla bildspråk för att bättre visualisera och förstå mänsklighetens geografiska avtryck.

Besök The Anthropocene webbplats 

Biomimicry 3.8

Här finner du inspiration och information om vad som händer inom Biomimicry. Målet med Biomimicry 3.8 är att utbilda och koppla samman forskare, ingenjörer, arkitekter, lärare och andra innovatörer att på ett hållbart sätt efterlikna naturens 3.8 miljarder år av briljant design.

Besök Biomimicry 3.8 webbplats

Se grundaren Janine Benyus berätta om Biomimicry 3.8    

Camino

Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid.

Besök Camino magasins webbplats på http://caminomagasin.se/ 

Circular Economy

Webbsidan publicerar nyheter om cirkulär ekonomi - goda exempel på cirkulära affärsmodeller som skapar förutsättningar för en ekonomi där avfall blir näring i slutna biologiska och industriella loopar.

Besök Circular Economy webbsida 

Cradle Net

Det svenska nätverket Cradle Net består av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som gemensamt arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet Cradle to Cradle (C2C), i Sverige och över hela världen.

Besök Cradle Nets webbplats

Läs mer om Cradle to Cradle   

CSR Småland

CSR Småland skapar engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland är en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

Besök CSR Smålands webbplats

Design 21: Social Design Network

Nätverkets mål är att inspirera till social aktivism genom design. Här finner man tävlingar, organisationer, nätverk och andra möjligheter att aktivt använda design för att skapa förändring.

Besök Design 21s webbplats   

Doors of Perception

Detta internationella nätverk sprider kunskap och annordnar konferenser om design. Webbplatsen samlar innovatörer, entreprenörer, utbildare som vill föreställa sig alternativa framtider - hållbara sådana - och ta designsteg för att realisera dem.

Besök nätverket och bloggen Doors of Perception 

Effekt

Effekt är ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Tidningen är självklar läsning för den som vill följa med i och förstå klimatdebatten liksom de omvälvande händelserna i vår närhet och omvärld.

Besök Effekts webbplats

Ekocentrum

Ekocentrum är den största permanenta miljöutställningen I Sverige och de tillhandahåller utbildning i form av ”vandrande föreläsningar”, konferenser och seminarier. I utställningen visar ett hundratal verksamheter upp sina goda exempel för ett hållbart samhälle.

Besök Ekocentrums webbplats

Ekologiskt Forum

Ett nätverk för alla som är intresserade av ekologisk produktion och konsumtion. De bygger broar mellan forskare, lantbrukare, konsumenter, industri och handel. De verkar för att öka andelen eko och för att öka den ekologiska produktionens hållbarhet genom en bred och konstruktiv dialog. De har bland annat en arbetsgrupp om innovationer och ökad hållbarhet.

Besök Ekologiskt Forum

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. På deras webbsida hittar du statistik och fakta om svensk energikonsumtion och besparing. Genom programmet Energi, IT och Design kan du söka finansiering för projekt som kan relateras till människors beteende och energieffektivisering.

Besök Energimyndighetens webbplats 

Fair Trade Centre

En ideell svensk förening som arbetar för en mer rättvis handel. De bevakar svenska företags handel med låginkomstländer. På deras webbplatser finns rapporter samt kampanj- och studiematerial om etisk handel. I Etikbarometern kan man jämföra företag ur ett etiskt perspektiv och under Branscher finns allt material om de sektorer som hittills granskat.

Besök Fair Trade Centres webbplats

Fast Company

Fast Company är en utmanande nyhetsplats som följer företag och ledare som skapar förändring i affärsvärlden. Deras fokusområden är samskapande design, teknik och ledarskap.

Läs mer på Fast Companys webbplats eller FastCoDesign

FNs Miljöprogram (UNEP)

UNEP tillhandahålla ledarskap och uppmuntrar samarbeten för miljön genom att inspirera, informera, och underlätta för nationer och människor att förbättra sin livskvalitet. UNEP: s webbplats innehåller senaste forskning, framgångsberättelser, filmklipp, läromedel för barn och mycket mer.

Besök FNs Miljöprogram

Forskningsrådet Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja svensk grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Besök Formas webbplats

Globe Forum 

Globe Forum jobbar för att koppla samman samhällsaktörer i skärningspunkten mellan näringsliv, den offentliga sektorn innovatörer och investerare för hållbar utveckling. Detta gör de genom att årligen arrangera en internationell mötesplats för innovation - Globe Forum. De delar även ut Globe Award till goda initiativ.

Besök Globe Forums webbplats

Läs mer om Globe Award

GOOD

En plattform, samlingsplats och växande verktyg för att lära, göra och förbättra tillsammans. På webbsidan kan du idag publicera idéer, bygga vidare på idéer och följa bloggare som du tycker är bra.

Besök GOODs webbplats

GreenBiz

En engelskspråkig nyhetssida om och för grönt företagande

Besök GreenBiz webbplats

Green Leap

Green Leap är en mötesplats för design och hållbar utveckling. Deras övergripande mål är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i hållbar utveckling. De initierar och driver projekt i samarbete med designbranchen, företag och akademi för att tillsammans och på olika sätt ta sig närmare målet - ett hållbart samhälle.

Besök Green Leaps webbplats

Grist

En webbsida med miljönyheter som presenteras med humor. Redaktörerna skriver att de tar sitt arbete på allvar, men inte sig själva så det som skrivs har en allvarlig andemening men på ett lättsamt sätt.

Besök Grist webbplats

Hållbar Stad

Hållbar stad drivs av Arkitekturmuseet och är en webbsida för goda exempel och projekt inom hållbar stadsutveckling runt om i hela Sverige.

Besök Hållbar Stads webbplats

Interaktiva Institutet

Detta experimentella institut kombinerar kompetens inom konst, design och teknik för forskning och innovation. De utvecklar egna nya och spännande koncept, produkter och tjänster men ger också strategisk rådgivning till företag och offentliga organisationer.

Läs mer på Interaktiva Institutets webbplats

International Design Society of America : Ecodesign

Organisationen har en webbplats med en hel del resurser inom design för hållbar utveckling. De har även utvecklat en app för ekodesign samt ger ut utbildningsmaterialet Okala guide.International Design Society of America (IDSA) är USAs motsvarighet till Svid och IDSA Ecodesign är deras motsvarighet till Hållbarhetsguiden.

Besök IDSA Ecodesign blogg

Läs mer om Okala guide

Okala Ecodesign Strategy App

Inhabitat 

Framtiden inom hållbar design, inredning och arkitektur är områden som flitigt uppdateras på denna nyhetssida. Matnyttiga nyhetsmail, facebooktips och blogg.

Besök Inhabitats webbplats

Kemikalieinspektionen

KemI främjar lagstiftning och regler som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö' i Sverige och EU. På KemIs webbplats hittar du som företag eller privatperson senaste lagstiftning, produktregister, statistisk information om kemikalier och mycket mer.

Besök Kemikalieinspektionens webbplats

KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) stödjer forskning vid Sveriges högskolor och universitet som sker i samverkan med näringslivet. De arbetar för att främjainternationellt konkurrenskraftig forskning samt ökat samarbete mellan akademi, näringsliv, institut och samhälle.

Besök KK-stiftelsens webbplats

Klimataktion

Denna förening och nätverk ägnar sig åt att informera om klimatförändringarna, mobilisera människor i manifestationer och de samverkar tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

Besök Klimataktions webbplats på http://klimataktion.se

KLOTET i P1

En blogg och ett radioprogram om aktuella miljöfrågor från Sveriges Radio som sänds live 13.20 varje onsdag.

Besök KLOTET i P1 webbplats

Macken

Macken Design har återanvändningen som grundpelare när de utvecklar, tillverkar och säljer produkter. Utgångspunkten med Macken var från början att tillvarata konsumtionssamhällets kasserade prylar så en av deras huvudverksamheter är att reparera trasiga saker och utbilda i hur man gör det.

Besök Mackens webbplats

Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett digitalt verktyg för kommuner , företag och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Med hjälp av Miljöbarometern kan man enkelt följa upp och redovisa mål, nyckeltal och åtgärder.

Besök Miljöbarometerns webbplats

Miljöbron

Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen. Genom Miljöbron får företag kostnadsfri hjälp av studenter för att utveckla företagets miljö- och hållbarhetsarbete. Studenterna får samtidigt pa detta sätt arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet redan under studietiden.

Besök Miljöbrons webbplats

Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet stödjer företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete genom att erbjuda verktyg och vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation.

Besök Miljöstyrningsrådets webbplats

MISTRA

Mistra är en stiftelse för miljöstrategisk forskning och en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i forskning som i samverkan med näringsliv, förvaltning, politiker och frivilligorganisationer bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Besök MISTRAS webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Här finner du bland annat statistik om miljöns hälsa.

Naturskyddsföreningen (SNF)

SNF är en miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar och påverkar politiker och myndigheter. De står också bakom en av världens mest utmanande miljömärke "Bra Miljöval".

Besök Naturskyddsföreningens webbplats

Näringslivets Miljöchefer

NMC är ett nätverk av miljöchefer som arbetar för att stödja miljöarbetet inom det svenska näringslivet. De arrangerar ofta möten och seminarier, studiebesök och kurser samt publicerar en webbaserad plattform för information och kommunikation mellan medlemmarna.

Besök Näringslivets Miljöchefers webbplats

O2 Global Network 

O2 Global Network är ett internationellt nätverk av människor som är intresserade av hållbar design. Genom aktivt nätverkande hoppas man kunna påverka och inspirera företag och verksamheter att se design för hållbar utveckling som en möjlighet. Nätverkat har idag kontakter i mer än 70 länder.

Läs mer på o2 Global Networks webbplats

Gå med i o2 Global Network gruppen på Linked In

Omställning Sverige

Den svenska motsvarigheten till det internationella Transition Towns-nätverket som tar initiativ för att börja bygga resiliens för att möta effekterna av oljetoppen, klimatförändring och dagens instabila ekonomiska system.

Besök Omställning Sveriges webbsida

Miljörapporten

Nyheter för de som arbetar med miljö och hållbarhet. Webbplatsen publicerar även tips och erbjuder kurser för hållbar utveckling.

Besök Miljörapportens webbsida

Plastforum

Plastforum är den främsta Nordiska källan för information om plast och gummi. Tidningen ger kunskap om material, metoder, maskiner och marknader för alla som har en koppling till plastbranchen.

Besök Plastforums webbplats

Rocky Mountain Institute

RMI är en icke vinstdrivande "think-and-do-tank" som jobbar med affärsutveckling. Med hjälp av design vill de få företag att tjäna på Natural Capitalism - en snabbväxande affärsmodell som använder miljöförbättringar som motor för konkurrenskraftiga fördelar.

Besök Rocky Mountain Institutes webbplats

Besök webbplatsen Natural Capitalism

Stockholm Resilience Centre

SRC är ett internationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum med särskild fokus på resiliens - förmågan att klara av förändring och fortsätta utvecklas. Centret utvecklar kunskap om komplexa social-ekologiska system och genererar insikter och metoder för förändrad regeringspraxis.

Besök SRCs webbplats

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsens uppgift är att bidra till ökad livskvalitet och ett hållbart samhälle genom att stödja strategisk forskning.

Läs mer på SSFs webbplats

Sustainable Business Hub

Nätverk agerar i södra Sverige och hjälper företag med verksamheter inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.De har ett nära samarbete med företag, universitet, kommuner, myndigheter, ambassader och Exportrådet.

Besök Sustainable Business Hubs webbplats

Supermiljöbloggen

På Supermiljöbloggen kan du läsa om de senaste och mest aktuella nyheterna om miljö och klimat. Bloggen drivs helt på ideell basis och ett viktigt mål är att granska regeringens miljöpolitik.

Besök Supermiljöbloggens webbplats

Svensk Form

Denna ideella medlemsförening arbetar med att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Föreningen skapar engagemang och belyser möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Läs mer på Svensk Forms webbplats

Sveriges Designer

Organisationen är en branschorganisation för designer verksamma inom grafisk-, industri-, interaktions-, mode-, möbel-, produkt- textil-, och webbdesign.

Besök Sveriges Designers webbplats

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID är en branchorganisation som arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. På SVIDs webbplats finns exempel på hur design framgångsrikt har använts som utvecklingskraft inom företag, offentlig verksamhet, i samhället och för Sverige.

Besök SVIDs webbplats

SwedWatch

Denna ideella förening samverkar med företag i Sverige för att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med verksamhet utomlands. De bevakar, påverkar, informerar, uppmuntrar och driver på för en förändring av socialt ansvarstagande i andra länder.

Besök SwedWatch webbplats

Swerea/IVF

Swerea IVF erbjuder avancerad forskning,utveckling och konsulttjänster till tillverknings- och verkstadsindustrin. Industriföretag samt offentliga institutioner kan söka deras expertis för utveckling av framtida resurseffektiva produkter och processer.

Besök Swerea/IVFs webbplats

Take Part

Detta är en mycket bra nyhetssida som håller hög kvalitet och skriver på ett engagerande sätt om olika ämnen inom hållbar utveckling.

Besök Take Parts webbplats

TEKO

TEKO är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Huvuduppgiften är att ge service och information till de företag som är medlemmar (ex. tolkning av lagar) och företräda branchen i alla frågor av gemensamt intresse.

Besök TEKOs webbplats

The Centre for Sustainable Design

CfCD bygger kunskap om hållbara innovationer och hållbarhetsfrågor i produkt- och serviceutveckling. Centret ligger i England men deras spelplan är global. Är man intresserad av hållbar design bör man känna till denna organisation.

Besök Centre for Sustainable Designs webbplats 

The Designers Accord

Designers Accord är ett nätverk av designer, utbildare och företagsledare som vill ändra det sätt som den kreativa branshen gör affärer. De samarbetar med Fast Company (se nedan) och tillsammans publicerar de goda exempel av hållbar design. De har även utvecklat ett Toolkit för hur man integrerar hållbarhetsfrågan in designutbildningar.

Besök Designers Accords webbplats

Besök webbsidan för "Integrating Sustainability into Design Education: The Toolkit"

The Living Principles

En samlingsplats och ett nätverk med tips på metoder, principer, filmer, böcker med mera som har som mål att inspirera med design för positiv kulturell förändring.

Besök Living Principles webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Detta gör de genom att göra regler mer lättillgängliga och informera om hur man startar och driver företag.

Besök Tillväxtverkets webbplats

Treehugger

En medial nod för nyheter om hållbar utveckling inom många olika områden inklusive grön design och arkitektur. På Treehugger finner du nyhetsbrev, inspiration, blogg, video och radioprogram.

Besök Treehuggers webbplats

Universeum

Universeum är Nordens största Science Center och en plats för möten mellan skola,näringsliv och samhälle. Det huvudsakliga uppdraget är att positivt påverka barn och ungdomars attityder till vetenskap, teknik och matematik genom upplevelser.

Besök Universeums webbplats

Vinnova

VINNOVA är en statlig myndighet som syftar till att höja tillväxten och välståndet i Sverige. Myndigheten finansierar behovsmotiverad forskning och stärker nätverken inom det område som omfattar innovationer kopplade till forskning och utveckling.

Besök Vinnovas webbplats

Wiser.org

Det finns miljontals individer, företag och icke vinstdrivande organisationer som på olika sätt jobbar med social rättvisa och hållbarutveckling världen över. Wiser.org är ett wikibaserat nätverk som har som mål att sammanlänka alla dessa aktörer. Även känd som Wiser Earth.

Besök Wiser.org webbplats

Lyssna till den spännande historien om hur Wiser Earth blev till på youtube

World Changing

Worldchanging samlar idéer och inlägg ifrån journalister, arkitekter, designers och tänkare världen över. Målet med bloggen är att publicera olika intelligenta lösningar på världens problem. Worldchanging har stöd hos många av världens kändisar, däribland klimatkämpen Al Gore.

Besök World Changings webbplats

Världsnaturfonden WWF

Organisationen arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald,
verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt, minska föroreningar och ohållbar konsumtion. De samarbetar och hjälper företag som vill driva sitt företag på ett hållbart sätt.

Besök Världsnaturfonden WWFs webbplats

World Watch Institute

Genom publicering av forskning som stimulerar till handling så arbetar World Watch Institute med att påskynda övergången till en hållbar värld som möter människors behov. Institutets främsta uppdrag och mål är allmän tillgång till förnybar energi och näringsrik mat, utbyggnad av miljövänliga jobb och utveckling, omställning av kulturer från konsumtion till hållbarhet och ett tidigt slut på befolkningstillväxten genom hälsosam och avsiktlig barnafödande.

Besök World Watch Institutes webbsida

Zero Emissions Research & Initiatives Network 

Zero Emissions Research & Initiatives (ZERO) är ett globalt nätverk för de som söker lösningar genom att använda sig av naturens som inspiration (Biomimicry). ZERI har även ett webbaserat utbildningsprogram för barn.

Besök ZERIs webbplats

Återvinningsindustrierna

Denna branschorganisation är till för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet. Målet är att skapa en gemensam hållning och ett nationellt återvinningssystem som är långsiktig hållbar.

Besök Återvinningsindustriernas webbplats

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev