Dela sida

Om Hållbarhetsguiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Många företag och organisationer vill skapa attraktiva och mer hållbara erbjudanden för sina kunder, men är osäkra på hur det ska gå till. Hållbarhetsguiden är byggd för att stödja både designers och uppdragsgivare i det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter, tjänster, processer, system eller miljöer som möter framtidens krav. Hållbarhetsguiden är till för alla er som på något sätt arbetar, eller vill arbeta, med design som en metodisk och kreativ process för att skapa nya lösningar. Det handlar om hållbara lösningar som långsiktigt gynnar individen, företaget, offentlig verksamhet liksom samhället lokalt och globalt.

Bakgrund

Hållbarhetsguiden utvecklades inom ramen för SVIDs projekt Miljödrivna marknader och lanserades första gången 2009. Projektet finansierades då av Tillväxtverket och utmynnade i en webbplats med information och inspiration inom ämnet Design för hållbar utveckling. Sedan sommaren 2012 är Hållbarhetsguiden ett samarbetsprojekt mellan SVID och Green Leap på KTH. Genom Hållbarhetsguiden vill vi skapa ökad förståelse för och användning av hållbarhetstänkande i kombination med design under utvecklandet av hållbara affärer.

Utveckling

Hållbarhetsguiden är en del av EcoDesign Circle, ett treårigt EU-projekt med syftet att öka kunskapen om ekodesign hos regionens små- och medelstora företag, designer och designorganisationer. Tack vare detta kommer vi att utveckla en ny guide och involvera företag i arbetet att arbeta mer hållbart. Läs mer om det arbetet här.

Kontakt

Har du frågor eller tips till Hållbarhetsguiden? Välkommen att kontakta oss!

 

Bild av Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Kommunikationsansvarig Hållbarhetsguiden & EcoDesign Circle

Mobil: +46 708 95 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se

 

 

 

 

 

Bild av Teo Enlund

Teo Enlund

Senior projektledare, Green Leap

Mobil: +46 708 76 11 33
E-post: teoe@kth.se
Webb: www.greenleap.kth.se

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev