Ecodesign audit

Nu är planeringen igång för ytterligare en del inom projektet EcoDesign Circle. Vi har tillsammans med parterna i Finland och Estland jobbat fram linjer för arbetet med att hjälpa företag att gå över till en mer cirkulär verksamhet.

Ecodesign audit ger små- och medelstora företag möjlighet att få experthjälp för en omställning till att arbeta cirkulärt. Målen med projektet är att utvärdera problem relaterade till hållbarhet, design och cirkulär ekonomi hos företag. Detta kommer att ske genom möten med företag för att identifiera åtgärder för att tillämpa ekodesignprinciper, miljömål, avfall med mera.

Vägledning och rekommendationer

Det hela avslutas med förslag och rekommendationer till vilka åtgärder som ska vidtas, vidareutveckling för övergång till en cirkulär ekonomi samt att skapa en ekodesignstrategi för bolaget. Exempel kan vara hur man härleder vinst från att tillämpa ekodesign; till exempel i vilka delar av livscykeln miljöpåverkan är som störst.

Metoden för arbetet utvecklats av Harri Moora och Markus Vihma från Estonian Academy of Arts, Sustainable Design Lab. Arbetet kommer att pågå under våren och sommaren 2017.

Vill du ta del av denna expertis?

Är du nyfiken och vill veta mer eller är intresserad av att ta del av denna experthjälp av en erfaren konsult? Hör av dig till Anna Velander Gisslén på SVID för mer information och möjligheten att få ta del av detta.

Sprida gärna denna möjlighet i ditt nätverk, till de du tror kan vara intresserade eller i behov av expertis.

Dela sida

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev