Dela sida

Metoder & material

De flesta metoder för att skapa mer hållbara affärsidéer, tjänster och produkter tar hänsyn till produkters- eller tjänsters livshistoria och system.

Här presenteras några metoder som används i design-och utvecklingsarbeta samt lite tips och råd vid val av material. En produkts- eller tjänsts system kan brytas ner till faser, där varje ”förädlingsfas” konsumerar resurser och genererar utsläpp. Precis som en persons livshistoria kan förändra hur du ser på den personen, så kan en produkts livshistora ge dig en helt ny bild och ny förståelse för produkten. Här förklaras de olika faserna som kan ingå i en produkts livscykel.

1. Illustration: Produktsystemets livscykel. Källa: Okala Practitioner. Ladda ner bilden här

1. Uttag av råmaterial

Råmaterial bryts från jorden exempelvis i form av malmbrytning, uttag av fossila bränslen eller trä/cellulosa från skogen.

2. Processering av råmaterial

Råmaterialet behandlas och omformas till mer användbara material så som exempelvis metallegeringar, polymerer eller spånskivor.

3. Komponenttillverkning

Materialen omformas till komponenter i produktsystem så som mikrochip, mobilfodral eller dörrar.

4. Ihopsättning & förpackning

Komponenterna sätts ihop med hjälp av handkraft eller maskiner till färdiga produkter som ofta är förpackade.

5. Distribution & inköp

Produktsystemet går igenom ett komplext distributionsnätverk från fabrik till en mångfald av distributionsföretag, i vissa fall vidare till en affär och köps slutligen av en användare.

6. Installation & användning

Produktsystemet packas upp, installeras och används. När det används konsumeras kanske elektricitet, bränsle, vatten, tvättmedel, bläck eller andra material under dess livstid.

7. Underhåll & uppgradering

Systemet kräver kanske rengöring eller annat underhåll. Några av komponenterna i produktsystemet kanske ersätts eller uppgraderas under sin livstid.

8. Förbränning, deponi eller återanvändning

Mot slutet av produktsystemets användning så kan hela systemet eller delar av systemet, få olika öden. De kan hamna på deponi, förbrännas (mad aska i deponi) och omvandlas till energi. Alternativt kan hela produkten, delar av produkten eller materialen omvandlas och återanvändas i ett nytt produktsystem. 

Komponenterna av hela produkten kan transporteras mellan olika faser eller inom varje fas. Varje transportmoment använder också resurser och genererar utsläpp till luft, jord och vatten.

Flertalet tankesätt och metoder som används i utvecklingsarbete idag presenteras under Designmetoder och under fliken Materialval hittar du några inledande frågeställningar att ha med sig när du väljer material till en produkt.

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev