Materialdatabaser för hållbar utveckling (Sustainability)

Följande nätbaserade materialdatabaser ger tips på material som på olika sätt kan vara fördelaktiga när det gäller påverkan på miljö och människa.

Några av databaserna har även tips på tillverkningsmetoder som är mindre resursintensiva och energisnåla.

Materialbiblioteket

Beläget vid Älvsjömässan i Stockholm är en mötesplats och inspirationskälla. I deras utställning går det att på plats möta hundratalet olika material som företag har möjlighet att ställa ut sina materail. Materialbiblioteket erbjuder även utbildningar och workshops.

Besök Materialbibliotekets webbplats

Matrec

Deta materialbibliotek beskriver sig själva som det första materialbibliotek som endast presenterar miljömässigt hållbara material och hur de är användbara i industriell produktion, arkitektur och design.Webbplatsen har materialkataloger där man kan välja mellan naturliga material, återvunna material och utifrån användningsområde

Besök Matrecs webbplats

Ecolect

Ecolect är en databas enbart för ekomaterial. Deras nyhetsbrev inspirerar med produkter, case, material och happenings en gång i månaden. Man kan även prenumerera på Greenbox (materialprover) med de senaste ekomaterialen.

Besök Ecolects webbplats

Material ConneXion

Mot en årlig kostnad får du tillgång till en omfattande materialdatabas samt information om de senaste materialen. Material ConneXion har en konsultverksamhet där man kan få experthjälp och tips på hållbarhetsstrategier. På sidan har du även möjlighet att köpa material.

Besök Material Connexions webbplats

Ask Nature 

Ask Nature är en mötesplats och en databas som visar hur naturen löser olika designproblem (Biomimicry). Det är en plats för korspollinering mellan biologer, arkitekter, designers och ingenjörer. Sidan är kopplad till nätverket Wiser Earth, Biomimicry Institute och Biomimicry Guild.

Besök Ask Natures webbplats

Rematerialise

En databas för ekomaterial sorterade efter typ av material, produktionsprocesser, karaktär och användningsområde. De har även ett arkiv för ekosmarta produkter samt en gedigen lista med miljö- och design relaterade länkar.

Besök Rematerialise webbplats

Ecospecifier

En kunskapsbank för över 6000 eko-produkter, material, teknologier och resurser mm. Denna australasiatiska plattform är en källa till information och initiativ för hållbar utveckling. Sökmotorn tillåter både produkter och material.

Besök Ecospecifiers webbplats

IdeMat

IdeMat är ett verktyg som kan användas för att räkna ut, jämföra och välja miljöfördelaktiga material i en designprocess. Verktyget innehåller en databas med teknisk information om material processer och komponenter i ord, siffror och enkel grafik. Fokus ligger på miljöinformation. En gratis demoversion av ett enkelt LCA verktyg finns att tillgå.

Besök IdeMats webbplats

Material Explorer

En Holländsk sida där du gratis kan söka bland mer än 1000 material. Det går att registrera sig för nyhetsbrev och sidan lanserar även olika evenemang på temat.

Besök Materias webbplats

Matbase

Databasen är speciellt bra om du vill utgå ifrån specifika och fysiska materialfunktioner och mätdata. Sidan skriver även att de har världens största miljödatabas. På sidan går det att få kontakt med materialexperter över hela världen och utbyta erfarenheter.

Besök Matbases webbplats

AZoM

AZoM är en strukturellt utmanande och omfattande databas men bemästrar man det kan man finna flera inspirerande artiklar, podcasts och videos om olika material.

Besök AZoms webbplats

Design InSite

En guide till olika tillverkningsprocesser, material och exempel på produkter där materialen använts. Kortfattad miljöinformation samt ett enkelt verktyg för att beräkna miljöpåverkan av olika material. Sidan erbjuder även en lista med ämnen som man bör undvika att använda.

Besök DesignInsites webbplats

MatWeb

Tekniska data för över 91,000 metaller, plast, keramer och kompositer samt verktyg för at räkna ut och jämföra materialegenskaper.

Besök Matwebs webbplats

Dela sida
Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev