Dela sida

Designmetoder & verktyg

Det finns många olika verktyg att använda för att integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocesser. Vilken man bör välja beror på vad man arbetar med, vad man föredrar att fokusera på och vilken utvecklingsfas man är i. 

Här ger vi en introduktion till några metoder som framgångsrikt får med hållbarhetstänk i utvecklingsprocesser. 

Forskning visar att de flesta designföretag och produktutvecklare utvecklar sina egna metoder, checklistor och verktyg för hållbar design men många har inspirerats av de metoder och tankesätt vi presenterar här. En del metoder kan användas direkt i utvecklingsprocesser medan andra kräver en kurs för att på ett effektivt sätt arbeta med metoden. 

 

Biomimicry

Biomimicry handlar om att använda naturen som modell och mått i skapandet av system, produkter och tjänster.

Certifiering

Aktivt arbete med certifieringar och direktiv kopplade till produktutveckling är användbart för att skapa sig ett försprång på marknaden. 

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer.

Cradle to cradle

Cradle to Cradle-metodiken innebär att produkter eller system designas så att material kan cirkuleras i två övergripande system; Biologisk cykel och Teknologisk cykel.

Ekodesignstrategier

Ekodesignstrategier hjälper designer att föreställa sig nya möjligheter vid idégenerering som minskar den ekologiska påverkan av en produkt, tjänst eller ett system.

 

Förändra brukarbeteende

Produkter och tjänster kan designas så att de möjliggör och motiverar människor till beteenden med minskade miljömässiga och sociala konsekvenser.

 

Hållbara företagsvisioner

Ett sätt för designer att påverka i hållbar riktning är deras möjlighet att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter. 


Livscykelanalys

LCA används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter. Miljökompensation

En möjlighet att ge en del av företagens vinst för att stödja miljöprojekt eller kompensera för koldioxidutsläpp. 1% for the blue är ett bra exempel.

 

Miljömärkningar

Miljömärkning ger fördelar på marknaden och hjälper kunder att göra medvetna val.  Produkter till tjänster

Detta innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya som förbrukar mindre resurser. 

The living principles

En vägkarta med frågor som kan användas för att integrera sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska  hållbarhetsfrågor på ett holistiskt sätt i desingprocesser. 

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev