Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. I dagens etablerade ekonomiska system produceras, används och slängs varor. Det utgör en linjär ekonomi där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. En cirkulär ekonomi fungerar helt annorlunda.

Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Alla produkter tillverkas på ett sätt så de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Biologiskt material utgörs därför av giftfria, rena flöden och tekniskt material utformas så att det blir en resurs för att användas industriellt igen. Målet är att inte behöva slänga någonting och på så sätt minska behovet av att ständigt köpa in nya råvaror samtidigt som produktion och transporter sker med förnybar energi på ett optimalt sätt.

Dessa grundläggande principer utgör en ram som väver samman metoder och arbetssätt hämtade från till exempel cradle-to-cradle, biomimik, industriell symbios, ekosystemtjänster, kollaborativ konsumtion och givetvis, både etablerade och nya metoder inom återvinning och återanvändning av avfall.

Den cirkulära ekonomin utgör ett markant annorlunda sätt att göra affärer, vilket tvingar företagen att tänka om allt från hur de utformar och tillverkar produkter till sina relationer med kunderna. En av de största skillnaderna utgörs just av att kunden inte längre är konsumenter, utan brukare av en funktion. Detta ställer helt andra krav på näringslivets förmåga att bygga upp långsiktiga relationer i sina affärsmodeller. Fördelen är att företagen gynnas av varandras framgång i denna kaskad av olika kretslopp.

Att ställa om systemet är en enorm utmaning, men det innebär också nya möjligheter när infrastruktur, energiutvinning och produktion ska anpassas för att passa in i en cirkulär ekonomi. En del affärsmodeller är enklare än andra att börja med, som till exempel leasing av produkter istället för att köpa (alltifrån jeans till lastbilar), företag som tar tillbaka och renoverar sina egna produkter för att sedan sälja dem i varuhuset på en egen avdelning, peer-to-peer modeller, företag som hittar på nya sätt att förlänga livslängden på produkter eller komponenter, att finna mervärde i avfall, eller att designa för cirkulär bruk.

Det gäller att hitta affären i dessa modeller, Ellen MacArthur Foundation menar att det finns en potential att spara så mycket som 700 miljarder USD enbart på konsumtionsvaror genom att införa cirkulära principer. 

I slutändandan handlar det om att uppmuntra kommande generation att tänka och designa på ett nytt sätt och använda ett cirkulärt ekonomiskt system för att bygga en bättre framtid.

Läsvärda böcker

Vi rekommenderar följande böcker inom ämnet:

A New Dynamic: effective business in a circular economy
Amory B Lovins, Michael Braungart et al. 2014.

Boken ger flera olika perspektiv på den cirkulära ekonomiska modellen och de entreprenörsmässiga möjligheter som skapas när material och produkter designas för att flöda i effektiva kretslopp där materialens värde bevaras – och tillgång till en produkt blir viktigare än ägarskap. Boken är en antologi med bidrag från 12 ledande tänkare och utövare inom området cirkulär ekonomi och den ges ut av den cirkulära ekonomins högsäte Ellen MacArthur Foundation.

The Guide to the Circular Economy
Dustin Benton, Jonny Hazell and Julie Hill- Publ. 2015

"Cirkulär ekonomi" är ett begrepp och affärsmodell börjar blir bekant för ett ökande antal företag. Kortfattat handlar det om att få mer värde från resurser och mindre avfall. Denna guide till cirkulär ekonomi ger exempel på hur affärsmodellen ser ut i praktiken, och visar upp affärsmöjligheter med cirkulär aktivitet.

Ett urval av rapporter

  • ”EEA Signals 2014: Well-being and the environment – Building a resource-efficient and circular economy in Europe” (2014), European Environment Agency (EEA) 

  • ”Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up accross global supply chains” (2014), World Economic Forum 

  • ”A Global Redesign? Shaping the circular economy” (2013), Chatham House 

  • ”Towards the circular economy: Opportunities for the  consumer goods sector” (2013), Ellen MacArthur Foundation 

  • "Wasted opportunities: smarter systems for resource recovery"

Ett urval av länkar

Cradlenets webbsida
Ytterligare kort sammanfattningar av CE
Vad är det som driver innovationer

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev