Dela sida

Hållbarhet i designutbildning

Att integrera hållbarhet i designutbildningar är av stor vikt för att på ett mer effektivt sätt nå en mer hållbar framtid. 

Genom att från början lära och vänja sig vid att tänka cirkulärt ges det möjlighet att hitta bättre och fler innovativa lösningar inom design.

Hållbarhetsguiden är ett utmärkt verktyg generellt för undervisning inom hållbar design där man hittar fakta, rekommenderad läsning, nätverk och goda exempel med mera. 

Teo Enlund, Hållbarhetsguidens projektledare håller i ett nätverk för lärare inom hållbar design. Vill du veta mer om detta, skicka ett mail till Teo med "nätverk lärare" i ämnesraden. Har du som elev eller lärare idéer eller frågor kring hållbarhet inom utbildning som ni vill att vi tar upp på Hållbarhetsguiden, skicka ett mail till vår redaktör.

The Toolkit

Designers Accord har skapat "Integrating sustainability into design education: The Toolkit" för att hjälpa designutbildningar att integrera hållbarhetsfrågor i läroplaner.

Vår nya världsordning kräver inte bara att designstudenter lär sig om materialval och design för demontering, de måste också förstå att när något skapas så måste något annat tas bort och att produktskapande inte är synonymt med hållbar framgång. De behöver också lära sig hur man interagerar med olika samhällen, bedriver produktiv debatt och artikulerar tankar och inte bara lösningar. Det krävs ett vidare perspektiv.

Designer Accord´s Toolkit

The Toolkit bygger på kollektiv intelligens

Designers Accord tes för att skapa plattformen "Integrating sustainability into design education: The Toolkit" var enkelt: om designer, lärare och företagsledare öppet kan dela kunskap och erfarenheter om hållbarhet, skulle de tillsammans (och snabbare) bygga intelligens kring dessa frågor, och sedan generera mer innovativa och världsförändrande idéer. The Toolkit är både ett sätt att tänka och en samlingsplats för aktiviteter som förbereder designstudenter för de utmaningar de kommer att möta som proffs. Det är en plattform som gör det möjligt för oss alla att delta och bidra - som lärare, studenter, yrkesverksamma och medborgare. 

Vad innehåller Designer Accord´s Toolkit?

Några av de mest inspirerande delarna av deras Toolkit är i "Mindset avsnitt" som har som syfte att hjälpa användare av webbplatsen att internalisera principer och värderingar om hållbarhet, snarare än att beskriva en en strikt uppsättning riktlinjer. Varje avsnitt i Toolkit innehåller diskussionspunkter, aktiviteter och exempel på verkliga projekt. Webbplatsanvändare kan enkelt granska och använda kursövningar som är utformade för att äga rum vid olika tidpunkter i en designutbildning. Användare kan också ge feedback och kommentarer för att berika eller förbättra övningarna och exemplen.

Det som är revolutionerande med Designers Accords Toolkit är en långsiktig potential att förenkla kollektiv kreativitet för att bygga läroplaner som kan forma framtidens design!

Besök Desingers Accords webbplattform, Integrating sustainability into design education: The Toolkit.

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev