Dela sida

Söker du en hållbarhetskonsult?

Här finner du hållbarhetskonsulter och företag i Sverige som erbjuder rådgivning och utbildning inom hållbar utveckling och som har erfarenhet av att arbeta i design- och utvecklingsprocesser.

Konsultföretagen är listade i alfabetisk ordning. Har du tips på bra konsulter så får du gärna skicka ett mail med en kort beskrining enligt nedan till anna.velander-gisslen@svid.se

Bergmark Sustainability

Erbjuder kvalificerad support och rådgivning till företag och organisationer vid utveckling av långsiktigt hållbara affärsupplägg. Våra specialområden är strategisk utveckling, hållbara leverantörskedjor, utbildning och seminarier, att fungera som bollplank, givande intressentdialoger samt analyser av olika slag.

Besök Bergmark Sustainabilitys webbplats

Beyond Intent

Beyond Intent är en hållbarhetsbyrå som arbetar i skärningspunkten mellan näringsliv, utveckling och hållbarhet. BI mäter, analyserar, utvärderar och utvecklar insatser som skapar värde både för företag och för samhälle. BI har verktyg och metoder som förenklar och effektiviserar hållbarhetsarbetet, bl.a. genom digitaliserad hållbarhetsanalys. BI erbjuder även operativt stöd och rådgivning inom hållbarhet, förändringsledning, analys, organisationsutveckling och intressentdialog.

Besök Beyond Intents webbplats

Det Naturliga Steget

Vägleder i miljö- och sociala frågor för företag, regering och organisationer. De leder interna workshops i hållbar företags- och verksamhetsutveckling och uppmuntrar till engagerande kommunikation och produktinnovation. Det Naturliga Steget använder verktyget sustainability life cycle analysis (SLCA) för att lyfta förståelsen för hållbarhet och stödja implementeringen av strategier för innovativ produktutveckling.

Besök Det Naturliga Stegets webbplats

Diya

Diya Consulting AB är ett konsultbolag inom hållbar utveckling med erfarenhet av hållbarhetsfrågor (CSR), kommunikation, ledarskap och organisations- och affärsutveckling, både från ideell, offentlig och privat sektor.

Diya Consulting har ett nätverk av konsulter inom CSR, kommunikation och affärsutveckling som kan anlitas vid behov.

Besök Diyas webbplats

Effort

Effort Consulting är managementkonsulter som arbetar med att hjälpa fler att nå hållbar framgång inom sociala-, miljö-, kvalitets-, och ledningsområden. Genom att hjälpa organisationer att använda ledningssystemstandarder med certifiering som ett delmål och att driva utveckling av verksamheten som huvudmål. Effort bedriver också forskning tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola. Forskningen består av en kombination av hållbarhetsbegreppet och managementforskning om hur organisationer blir framgångsrika, vilket ger ett brett och långsiktigt perspektiv på hållbar framgång.

Besök Efforts webbplats

Esam

Esam AB är ett konsultföretag med cirka 20 konsulter som arbetar inom hållbar utveckling. De bistår kunder med utbildning, införande av ledningssystem, strategisk och teknisk rådgivning, nätverksbyggande och export av svensk know-how inom hållbar utveckling. Över tjugofem års erfarenhet av att utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning och därigenom bidra till ökad lönsamhet. Största arbetsområdet är införande av effektiva verksamhetssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Andra arbetsområden omfattas av hållbart byggande och energi samt hållbara transporter och cirkulär ekonomi.

Besök Esams webbplats

Ethos International

Ethos International är en konsultbyrå som erbjuder kompetens inom hållbarhetsområdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Medarbetarna har erfarenhet från både näringsliv och frivillighetsorganisationer och har bland annat varit delaktiga i utvecklandet av ISO 26000 och FN Global Compacts rapporteringsform COP.

Besök Ethos Internationals webbplats

Goodpoint

Goodpoint har hjälpt kunder med affärsmässigt miljö- och hållbarhetsarbete sedan 1981. Utgångspunkten är att ansvar leder till ökat förtroende och därmed stärker varumärke och lönsamhet. Goodpoints 20 konsulter täcker ett brett område och har spetskompetens inom kemi, toxikologi, biologi, klimat, mänskliga rättigheter, inköp, upphandling, ekonomi, mm som kombineras med erfarenhet från kommunikation och organisationsutveckling. Detta gör att Goodpoint är en av få helhetsleverantörer av konsulttjänster inom hållbarhet.

Besök Goodpoints webbplats

Miljögiraff

Erbjuder utbildning för både skolor och företag i eko-design, livscykelmanagement (LCM) och miljökommunikation. De utför även livscykelanalyser (LCA), säljer LCA mjukvara och utvecklar miljöstrategier för företag och andra verksamheter.

Besök Miljögiraffs webbplats

Millefolium

Millefolium arbetar med strategi, mål och styrning, struktur och kreativitet samt coaching och handledning inom hållbar utveckling. Även verksamhetsutveckling, föreläser och utbildar inom företag, branschföreningar och på högskolor.

Besök Millefoliums webbplats

Respect

Respect verkar för hållbar affärsutveckling och ett ansvarsfullt företagande och erbjuder rådgivning inom strategi, kommunikation, ledningssystem, klimatprogram och klimatkompensation med mera.

Besök Sustainias webbplats

Sivertsson & Fredriksson

Sivertsson & Fredriksson är det lilla teamet med stor energi. En energi och stark vilja att bygga en stadig grund utifrån ett hållbart tankesätt. De hjälper företag, organisationer och myndigheter med att fastställa strategier för att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Ett hållbarhetsarbete som i sin tur skapar positiva värden, goda relationer och affärsfördelar. Sivertsson & Fredriksson bygger även system inom områdena miljö- och kvalitet. De har kundreferenser från både privat och statlig verksamhet.

Besök Sivertsson & Fredrikssons webbplats 

Stena Recycling – Design för Återvinning

Erbjuder rådgivning inom design för återvinnig genom demonteringsanalyser, workshops och föreläsningar. Med ett team av specialister och forskare inom olika materialslag, återvinningsprocesser och design för återvinnig kan Stena se till att dina produkter går att återvinna i praktiken, och inte bara i teorin.

Besök Stenas webbplats

Sustainable Fashion Academy

Sustainable Fashion Academy är en icke vinstdrivande plattform som erbjuder utbildning om hållbarhet i modeprodukters livscykel.

Besök Sustainable Fashion Academys webbplats

SwedWatch

Denna ideella förening samverkar med företag i Sverige för att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med verksamhet utomlands. De bevakar, påverkar, informerar, uppmuntrar och driver på för en förändring av socialt ansvarstagande i andra länder.

Besök SwedWatch webbplats

U&We

U&We erbjuder skräddarsydda konsulttjänster inom området hållbarhet. De hjälper företag, organisationer och förvaltningar att utnyttja möjligheterna i ett aktivt och ett socialt och miljömässigt ansvar. Förutom de självklara vinsterna kring att skapa en hållbar framtid visar de hur hållbarhet kan driva företagets affärer mot ökad lönsamhet och framgång. U&We har varit verksamma sedan mitten av 1990-talet, vi hjälper kunder såsom Max Hamburgerrestauranger, OKQ8, Arvid Nordquist, Arla, NCC, Folksam, Systembolaget

Besök U&We´s tjänsteutbud

ÅF Ecodesigncenter

Ecodesigncenter bistår med rådgivning inom såväl hållbar produktutveckling, verksamhetsutveckling och de regelverk som är relevanta inom olika områden. De har utvecklat 10 gyllene regler föratt få med hållbarhetsfrågor i designfasen.

Besök ÅF Ecodesigncenters webbplats

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev