Forskningsprojekt

Malin Lindberg, forskare vid LTU, inledde konferensen.

Workshop

Under eftermiddagen hölls en workshop med Winnet, Leia och Magma.

Medverkande organisationer

Eva-Karin Anderman berättar om SVID och People Powered Future.

Previous Next

Idérikt på konferens om genusdriven social innovation

Inkluderande samhällsbyggande och organiserade långsiktiga faddrar till alla nyanlända och andra svaga grupper i samhället var idéer för nya sociala innovationer som lyftes vid en konferens om genusdriven social innovation den 19 augusti.

Konferensen, som arrangerades av Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med SVID, var avslutningen på ett två-årigt projekt med fokus på social innovation som SVIDs Helena Karlberg har deltagit i.

Projektet har analyserat tre organisationer i Sverige som anses ledande inom just genusdriven social innovation, Winnet, Magma och Leia. Samtliga organisationer har som mål att skapa ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och framförallt möjligheter.

- Social innovation, det vill säga nya varor, tjänster och metoder som är sociala i sina medel och mål, ses som nyckeln till att hantera aktuella samhällsutmaningar och eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig kunskap om sådana innovationer bedriver LTU en rad satsningar på att utveckla sådan kunskap i nära samverkan med relevanta samhällsaktörer, säger Malin Lindberg, forskare vid LTU.

Fick prova på att utveckla egna sociala innovationer

Ett 60-tal personer deltog på konferensen, allt från privata entreprenörer till forskare och myndighetspersoner.

Deltagarna fick en genomgång av projektet, de medverkande organisationerna och dess metoder och nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa både kvinnor och män att förverkliga idéer.

För att få en större förståelse för genusdriven social innovation fick konferensdeltagarna även prova på att utveckla egna sociala innovationer. Dagen avslutades med en forskningsanalys för att kvalitetssäkra att innovationerna dels var sociala, dels genusdrivna. Deltagarna fick även ta del av en ny orienteringsbok om genusdriven social innovation.

Ladda ner orienteringsboken om genusdriven social innovation (pdf, 461 Kb)

Mer om genusdriven social innovation

Läs mer om projektet på LTU:s webbplats

Dela sida

People Powered Future

Konferensen var en aktivitet inom People Powered Future.

Läs mer om People Powered Future

Kontakt

Robin Edman

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40