Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Uppdrag: Användare

Previous Next
Dela sida

Se Uppdrag: Användare, en konferens om design och policy

Inspireras av internationella och nationella exempel på verksamheter som involverar medborgare i arbetet med att skapa underlag för bättre beslutsfattande, lösa olika samhällsutmaningar och skapa nya möjligheter!

Den 14 april 2015 arrangerade SVID och Intressentföreningen för SVID konferensen Uppdrag: Användare.

Hade du inte möjlighet att delta, eller vill du se konferensen igen? Varsågod - nedan ser du filmer från konferensen.

Inledning med Robin Edman, vd på SVID

Robin Edman, vd på SVID, inleder med att tala om SVID, design och de stora samhällsutmaningar vi har framför oss.

"People Powered Future" med Eva-Karin Anderman

Eva-Karin Anderman, programchef på SVID och en av dagens två moderatorer, berättar om People Powered Future.

Läs mer om People Powered Future på www.svid.se/peoplepoweredfuture 

"Design for policy: Towars a human-centric approach to societal change" med Christian Bason

Christian Bason, vd Danish Design Centre, berättar om hur design kan bidra i policyarbete och ger exempel på verksamheter som arbetat med designmetoder för att involvera människor i arbetet med att skapa nya lösningar som ger mervärde för samhället.

Danish Design Centre verkar för att sprida kunskapen om danska design och designkompetens.

Christian Bason är också författare till böckerna Design for Policy och Leading Public Sector Innovation. Han har också ett förflutet som vd på danska MindLab.

Ladda ner Christian Basons presentation här (pdf, 8 Mb)

Till Danish Design Centres webbplats

"Medskapande brukare - hur introducerar man ny teknik inom äldreomsorgen?" med Maria Gill

Maria Gill, projektledare Västerås stad, berättar om Västerås stads arbete med och utveckling av en partnerskapsmodell som ser till att inkludera brukare, personal, anhöriga och andra intressenter i förändringsarbete. I arbetet med att introducera ny teknik inom äldreomsorgen har Västerås stad framgångsrikt involverat olika intressenter i såväl upphandling som tester, utbildning, utvärdering och metodutveckling.

Inledning av moderatorn Helena Karlberg, SVID.

Ladda ner Maria Gills presentation här (pdf, 1 Mb)

"Jokkmokk - den samiska huvudstaden där dagsformen inte avgör" med Anders Nygårds

Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk, berättar om arbetet i Jokkmokk, den traditionella vattenkraftkommunen som sedan 1950-talet minskat sitt invånvarantal men som nu vänt trenden genom att jobba målinriktat med design och regionala attraktivitetsfrågor.

Ladda ner Anders Nygårds presentation här (pdf, 3 Mb)

"Regeringens användningsforum - strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i IT" med Andreas Richter

Andreas Richter från Användningsforums kansli berättar om forumet och dess uppdrag från regeringen att föra kontinuerlig dialog om tillgänglighet och användbarhet som kvalitetsaspekt av IT.

Forumet har identifierat ett antal strategiskt viktiga områden för att höja tillgängligheten och användbarheten i IT. Att utgå från användarna och deras behov är ett område.

Ladda ner Andreas Richters presentation här (pdf, 376 K)

Till Användningsforums webbplats

"Vad händer när mamma dör? Bättre service till efterlevande genom tjänstedesign" med Erik Hammarström

Erik Hammarström, Business Director, Antrop berättar om ett projekt som genomförts i samarbete med Pensionsmyndigheten och som syftar till att skapa bättre samhällstjänster för de som förlorat en nära anhörig. Genom att på djupet förstå de som förlorat en nära anhörig och deras resa genom sorgen kan man definiera hur samhället kan ge dem bästa möjliga stöd.

Projektet skapar myndighetsgemensamma tjänster för rätt bemötande, information och service i både digitala och fysiska möten.

Till Antrops webbplats

"Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?" med Anna Grieves

Anna Grieves, verksamhetsdesigner på Transformator Design, berättar om ett projekt som Transformator gjort i samarbete med SKL för att ta fram en ny nationell mall för hur en screeningkallelse ska se ut utifrån ett medborgarperspektiv.

Anna berättar bland annat om utmaningen med att få den aktuella målgruppen att involvera sig i framtagandet av mallen.

Ladda ner Anna Grieves presentation här (pdf, 1 Mb)

Till Transformator Designs webbplats

"När vård möter design" med Tomas Edman och Hanna Lundstedt

Tomas Edman, verksamhetschef på Experio Lab och Hanna Lundstedt, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Sörmland berättar om Experio Labs arbete med att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Deltagarna på konferensen fick också möjlighet att testa delar av Experio Labs empatistation som syftar till att öka förståelsen för patienternas situation.

Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland.

Till Experio Labs webbplats

"Users: The citizen, the civil servant and the expert" med Laura Pandelle och Julien Defait

Laura Pandelle och Julien Defait, designer på l-a 27e Région, berättar om de användarcentrerade metoder som La 27e Région använder sig av i sitt arbete med policy i offentlig sektor. De delar med sig av ett par exempel på detta arbete, bland annat det nya projektet "La Poionteuse" som syftar till att forma framtiden för offentlig förvaltning genom tjänstedesign.

La 27e Région är ett franskt innovationslabb som arbetar med att sammanföra stora aktörer inom utbildning, lokala myndigheter, forskning, yrkesverksamheter och staten.

Ladda ner Laura Pandelle och Julien Defaits presentation här (pdf, 8 Mb)

Till La 27e Régions webbplats

"Mötesplats Social Innovation" med Louisa Szücs Johansson

Louisa Szücs Johansson berättar om Mötesplats Social Innovation, en nationell plattform för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Till Mötesplats Social Innovations webbplats

"Design policy trends 2020" med Anna Whicher

Anna Whicher, Head of Policy, PDR, Cardiff Metropolitan University, har undersökt hur ett antal europeiska länder arbetar med design och presenterar utifrån detta sina tankar om hur beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå i allt högre utsträckning kommer att integrera design i policyarbete.

Anna Whicher har stor erfarenhet av arbete inom policy för design och innovation.

Anna jobbar bland annat med SEE Platform, Sharing Experience Europe Policy Innovation, ett nätverk bestående av 11 europeiska aktörer som arbetar med nationella och regionala beslutsfattare för att integrera design i policyarbete.

Ladda ner Anna Whichers presentation här (pdf, 2 Mb)

Till PDR, Cardiff Metropolitan Universitys webbplats

"Gestaltad livsmiljö" med Christina Zetterlund

Christina Zetterlund berättar om regeringens utredning "Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design".

Ladda ner Christina Zetterlunds presentation här (pdf, 29 Kb)

Till Gestaltad livsmiljös webbplats

Paneldiskussion "Uppdrag: Användare"

En panel med Sofia Svanteson, grundare av och designstrateg på Ocean Observations, Andreas Richter, projektledare Användningsforum, Tomas Edman, verksamhetsansvarig Experio Lab och Anna Hrdlicka, som blev framröstad att få "Guldmicken", reflekterar över och diskuterar dagen.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40