Kickoff för Innovationsguiden.

Kommuner och landsting får stöd för att förnya sina verksamheter

Nu ska kommuner och landsting i Sverige få hjälp med att förnya sina verksamheter genom användardriven innovation. Genom projektet Innovationsguiden (Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster) kommer SVID på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att stödja runt tio kommuner, landsting och regioner.

Syftet med projektet är att testa och utveckla SKL:s innovationsmodell, med målet att ta fram ett metodstöd för lokalt innovationsarbete som ska kunna användas av alla SKL:s medlemmar. SVID har fått i uppdrag att genomföra projektet.

- Om vi ska klara av framtidens utmaningar måste vi förstå vad som skapar värde för våra invånare. Den typen av insikter måste sedan ligga till grund för hur vi skapar nya och bättre lösningar för hur välfärden levereras av samhället. Designmetodik har visat sig vara ett väldigt effektivt verktyg för just detta. Det handlar helt enkelt om att utgå från invånarnas behov och att samskapa lösningar utifrån det, säger Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID, och projektledare för Innovationsguiden på SKL.

Uppdraget går ut på att tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner testa en modell för förnyelsestöd med SKL:s innovationsmodell som utgångspunkt.

Jonas Gumbel ansvarar för ett team om fyra personer med bakgrund inom design och innovation som kommer att arbeta tillsammans med nyckelpersoner i kommunerna och landstingen. Som en del av stödet strävar teamet också efter att hitta en skalbar modell för coachning på distans. Tanken är att coacherna sedan kan fungera som resurspersoner och i sin tur utbilda andra i hur man arbetar med förnyelse genom användarinvolvering.

- Kommuner, landsting och regioner efterfrågar stöd för verksamhetsutveckling utifrån ett användarperspektiv, därför vill vi bidra med konkreta verktyg och metoder som fungerar. Vårt gemensamma arbete lägger grunden för en utveckling som bygger på kunskaper och erfarenheter hos invånare som tar del av offentliga tjänster säger Klas Danerlöv, SKL.

Projektet finansieras av VINNOVA och uppdraget ska vara slutfört den 31 januari 2017.

Dela sida

Deltagare

De bekräftade deltagarna i projektet är:
  • Sigtuna kommun
  • FoU Sörmland
  • Landstinget Västernorrland
  • Sahlgrenska sjukhuset
  • Landstinget Sörmland
  • Region Kronoberg
  • Uddevalla kommun
  • Göteborgs stad
  • Region Östergötland

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Jonas Gumbel. Foto: Tobias Fischer.

Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID

jonas.gumbel@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40