Catarina von Matern

Välkommen Catarina von Matern, projektledare för EcoDesign Circle

SVID har anställt Catarina von Matern som projektledare för den svenska delen av EcoDesign Circle, ett treårigt EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen.

- Ett hållbart samhälle är förutsättningen för en fortsatt god framtid för våra barn och barnbarn. Att vi nu tillsammans med Östersjöländerna arbetar för att ta fram konkreta verktyg som stödjer näringsliv, producenter och designer till en hållbar utveckling ger oss möjlighet att praktiskt påverka. Vi har ett utmanande, spännande och viktigt arbete framför oss. Jag är hoppfull och ser en ljus framtid för hållbar produktion, säger Catarina von Matern.

Catarina von Matern har goda erfarenheter av design, projekt- och processledning och hållbar utveckling. Hon har tidigare bland annat arbetat som processledare för Design med Omtanke i Västra Götalandsregionen med Fyrbodals kommunalförbund och dess kommuner som ansvarsområde. Syftet var att hjälpa företag och organisationer i processen vid ny- och ombyggnationer och att det skulle göras på ett hållbart sätt. Catarina driver även eget företag som inredningsarkitekt och möbel- och produktdesigner.

Om EcoDesign Circle

EcoDesign Circle är ett treårigt projekt via Interreg Baltic Sea Region Programme i samarbete med designorganisationer och universitet från Tyskland, Estland, Litauen, Polen, Finland och Sverige, som representeras av SVID som samarbetar med Green Leap på KTH. Projektet leds av Federal Environment Agency i Tyskland.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om ekodesign hos regionens små- och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesign, något som kommer att öka produktiviteten, kompetens och innovation på ett effektivt sätt.

Partnerorganisationerna kommer att verka i gränslandet mellan företag, designer, forskningsinstitutioner och offentliga organisationer. Målet är att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och hållbarhet i Östersjöregionen.

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Catarina von Matern
Projektledare EcoDesign Circle 

Tel. 08-406 84 46

catarina.vonmatern@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40