Psyklabbet

Alla kan bidra! Anmäl dig senast den 26/11.

Psyklabbet

Bidra till ett samhälle där unga mår bättre och bättre.

Workshop

Var med i vårt designjam den 2-3 december!

Previous Next

Psyklabbet - ett designjam för ungas psykiska hälsa, Karlstad

Vill du bidra till att bryta trenden så att vi får ett psykiskt hållbart samhälle där unga mår bättre och bättre istället för tvärtom? Välkommen att vara med, vi behöver din hjälp!

Ungas psykiska ohälsa ökar. Det är en av de stora utmaningarna i det moderna samhället. För att bryta den trenden behöver nya resurser engageras i smartare insatser och samarbete utan och över gränser. Detta kräver att vi tänker nytt, ser alla i samhället som resurser och utgår från de ungas engagemang, idéer och lösningar.

Den 2-3 december bjuder vi in 25 personer som utifrån sin egen erfarenhet medskapar nya koncept för att förbättra psykisk hälsa. Vi kommer i en kreativ workshop använda lek, utforskande samtal och design.

Vad händer med resultatet?

Resultatet blir ett underlag för deltagare, arrangörer och aktörer i Värmland och Sverige. De insikter och initiativ dagarna ger kan användas i processer och projekt som redan är igång.

För vem?

Vi vill att personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, som har ett engagemang för frågan eller som möter psykisk ohälsa i sitt arbete ska mötas och medskapa under designjammet. Vi vill gärna ha med många unga!

Bidra genom att dela

Du kan bidra även om du inte kan vara med på plats. Du kan bidra genom att dela med dig av dina erfarenheter av utmaningarna unga med psykisk ohälsa möter just nu.

Se anmälningsformuläret längre ner på sidan.

Bidra genom att samverka eller sponsra

Vi samarbetar gärna med anra som delar vår ambition. Vi vill även att unga som inte bor i Karlstad ska kunna vara med. Hör av dig om du vill samverka eller kanske kan sponsra resa och boende för unga som vill delta i Psyklabbet.

När?

Den 2-3 december 2015
(Information om tider meddelas senare)

Var?

Karlstad i samband med konferensen Service Convention Sweden.

Läs mer om Service Convention Sweden

Arrangörer

People Powered Future, SVID, Stiftelsens Svensk Industridesign och Experio Lab, Landstinget Värmland.

Processledare är David Ershammar, Mattias Axell och ytterligare någon. Designer från Experio Lab medverkar under dagarna.

Vad är ett designjam?

De stora samhällsutmaningarna har inga enkla lösningar. de kräver att vi arbetar med förändring och innovation på nya sätt. Vi som arbetar med Psyklabbet har en bredd i kompetens och är inspirerade från flera olika traditioner. Vi kommer att skapa en helt ny typ av workshop-process som bäst tjänar Psyklabbets syfte. Vi kallar detta för ett designjam. I praktiken innebär det att samla en grupp med olika perspektiv på en knivig fråga och med hjälp av metoder för medskapande, kreativitet, fördjupande samtal och design fånga erfarenheter, fördjupa kunskap och utmana strukturer i en tydlig process. Och att samtidigt ha kul!

Intresseanmälan

Nu har vi stängt intresseanmälan.

Tack till alla er som har anmält ert intresse! Mer detaljerad information kommer efter anmälan.

Frågor?

Kontakta David Ershammar, david.ershammar@omtank,se, tel. 070-716 60 89.

Dela sida

Arrangörer

Psyklabbet är en aktivitet inom People Powered Future och arrangeras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Experio Lab, Landstinget Värmland, med stöd från Service Convention Sweden.

People Powered Future-kluster med de olika insatsområdena

Läs mer om People Powered Future

Logotypen för Experio Lab

Läs mer om Experio Lab

SVIDs logotyp

Läs mer om SVID

Med stöd från

Service Convention Sweden

Läs mer om Service Convention Sweden

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40