"Kommendanthuset, Malmö" av jorchr - Eget arbete (Taken by myself). Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Workshop: Utveckla Kommendanthuset – idélab hållbar utveckling, Malmö

Välkommen till workshop om att skapa en större arena för hållbar utveckling med utgångspunkt från Kommendanthuset i Malmö.

Kommendanthuset – idélab hållbar utveckling smygstartade under våren 2015. Nu börjar det praktiska falla på plats och verksamheten sakta växa fram.

Många aktörer arbetar redan för ett mer hållbart Malmö men hur kan vi tillsammans få större genomslag och skapa en större arena för hållbar utveckling med utgångspunkt från Kommendanthuset? Vi tror att det finns behov av en ny typ av samarbete, mellan nya aktörer och på nya sätt som både fördjupar och sprider lärandet till fler. Detta vill Kommendanthuset – idélab hållbar utveckling bidra till.

Kommendanthuset – idélab hållbar utveckling som är en arena och mötesplats för lärande, kultur och hållbar utveckling över gränser har potential. Men det måste bygga på initiativ från de som är engagerade.

Var med på workshop

Vi bjuder nu in nyckelpersoner för att under en kreativ workshop arbeta med dessa frågor:

  • Vad kan stödja de aktörer som arbetar med hållbar utveckling till nya samarbeten och innovativa insatser, på ett lokalt och globalt plan?
  • Hur kan Kommendanthuset som arena för lärande, kultur och hållbar utveckling bidra till detta?
  • Vilka konkreta aktiviteter kan skapas tillsammans med andra aktörer och därmed utveckla och förstärka Malmös hållbara utvecklingsarbete?

Dessa frågor kommer guida workshopen vars resultat kommer att bidra till verksamhetsplanen för 2016. Kommendanthuset – idélab hållbar utveckling är ett 3-årigt projekt under Kulturförvaltningen.

Varm välkomna!

När?

Onsdagen den 16 december 2015.

Vi inleder med lunch kl. 11.30, påbörjar workshoppen kl. 12.15 och arbetar sedan intensivt fram till kl. 16.30.

Workshopledare

Ledare för workshopen är David Ershammar, Omtänk utveckling, Maria Collings, Malmö stad och Eva-Karin Anderman från SVID och processen People Powered Future.

Anmälan

Här anmäler du dig till workshoppen 

Arrangörer

Workshoppen är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Malmö stad och People Powered Future som faciliteteras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Läs mer om Kommendanthuset
Läs mer om People Powered Future

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40