Workshop med tema tjänstedesign, Stockholm

Peope Powered Future i samarbete med Service Innovation Sweden arrangerar två separata workshoppar på temat tjänstedesign. Med dessa workshoppar vill vi bidra till både kompetensutveckling och inspiration inom efterfrågade kunskapsområden.

Syftet med workshopparna är bland annat att skapa ett erfarenhetsutbyte kring metoder och modeller för att integrera användarna i värdeskapande processer. Aktiviteterna arrangeras också för att främja samverkan mellan forskare och näringsliv, så att företag med intresse för tjänsteinnovation får ta del av aktuell forskning inom området.

Medverkande forskare

I den första workshoppen, torsdag 1 oktober, medverkar Katarina Wetter Edman, Doktor i designmetoder för tjänstedesign, verksam vid Konstfacks institution för design/industridesign. (tidigare vid Göteborgs universitet).

I den andra workshoppen, torsdag 8 oktober medverkar Stefan Holmlid, docent i interaktionsdesign vid Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
.

Tema och upplägg

Teman i fokus för båda workshopparna är:

  • att bygga på användarnas situation
  • att arbeta med tjänsteprototyper
  • att implementera en ny tjänst

De medverkande forskarna bidrar med ett teoretiskt perspektiv som lyfter diskussionen över enskilda branscher. De medverkande företagens individuella behov och utmaningar kommer vara i fokus för sessionen.

Varje session pågår i två timmar och är exklusivt för de som medverkar i sessionen. Det möjliggör för de medverkande att diskutera frågor och utmaningar och utveckla tankar och idéer i ett slutet forum. Viktiga slutsatser från sessionerna kommer att förmedlas via Service Innovation till övriga intresserade.

Deltagare

Till varje tillfälle bjuds 3-6 företag in och det finns möjlighet för 1-4 personer/företag att medverka. Antalet platser är begränsat.

Mål

Ambitionen är att sessionerna ska lägga grunden för en modell för utbyte mellan akademi och näringsliv inom ett område där kompetensutveckling och evidentbaserad forskning är av stort värde för att stärka konkurrenskraften.

När?

Den 1 och 8 oktober 2015 kl. 14:00-ca 16:00.

Var?

VINNOVAs lokaler på Mäster Samulesgatan 56 i Stockholm

Till karta på Google maps

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt intresse via Service Innovation Swedens formulär

Arrangörer

SVID med initiativet People Powered Future och Service Innovation Sweden.

Mer om workshopparna

Läs mer om workshopparna på Service Innovation Swedens webbplats

Dela sida

People Powered Future

Workshoppen är en aktivitet inom People Powered Future.

Läs mer om People Powered Future

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40