I panelen

Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier, Louise Callenberg, avdelningschef digitalisering och samverkan på SKL och Mikael Österlund vid eSams kansli.

Previous Next

Seminarium: Blockchain - nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar? Göteborg

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och myndigheter. 

Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Vad krävs för att komma vidare?

Välkommen till ett seminarium där vi i en interaktiv dialog mellan panel och seminariedeltagare fördjupar oss i alternativa framtida scenarier för informationsdelande och dess konsekvenser för individer, organisationer och samhälle.

Ingen anmälan krävs.

När? 

Torsdagen den 14 november, kl. 8.30 - 9.50

Var?

På Kvalitetsmässan i Göteborg (Svenska mässan)

Deltagare

I panelen deltar Louise Callenberg, digital förnyelse och samverkan SKL, och Mikael Österlund, eSAM. 

Moderatorer är Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet på SVID och Anders Christensson, partner PwC.

Arrangör

Förnyelselabbet på SVID i samarbete med PwC

Bakgrund

Seminariet har sin bakgrund i utforskandet av konceptet Meet Sweden. Meet Sweden är en app vars syfte är att förbättra informationsöverlämning mellan nyanlända ungdomar och myndigheter. Blockchain är en teknik som skulle kunna användas för det digitala informationsutbytet. Det finns dock svårigheter i att dela information över förvaltnings- och organisationsgränser.

Läs mer om Meet Sweeden här

Läs om seminariet på Kvalitetsmässans webbplats

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

072-746 88 16

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40