SVIDs styrelse

Styrelse

SVIDs styrelse består av ledamöter utsedda av Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Svensk Form och Intressentföreningen för SVID.

Styrelsemedlemmar

 • Alex Liebert, ordförande
  Partner, Business Development, Usify AB
  E-post: alex.liebert@usify.se
  Utsedd av Tillväxtverket

 • Magnus Lundin
  Vd, SISP, Swedish Incubators & Science Parks
  E-post: magnus.lundin@sisp.se
  Utsedd av Tillväxtverket

 • Thomas Degn
  Universitetslektor, Designhögskolan, Umeå universitet
  E-post: thomas.degn@umu.se
  Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

 • Helen Rönnholm
  Chef, regionala exportrådgivare, Business Sweden
  E-post: helen.ronnholm@business-sweden.se
  Utsedd av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

 • Mats Widbom
  Vd, Svensk Form
  E-post: mats.widbom@svenskform.se
  Utsedd av Svensk Form

 • Lars Bülow
  Affärsområdeschef, Office & Home Interiors, Brand & Design Director
  E-post: lars@sandinbulow.se
  Utsedd av Svensk Form

 • Cecilia Tall
  Generalsekreterare, TEKO - Sveriges Textil - och Modeföretag
  E-post: cecilia.tall@teko.se
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID

 • Darja Isaksson
  Digital strateg och ledamot i regeringens innovationsråd
  E-post: darja@darja.se
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID

 • Anders Rune
  Chefekonom, Teknikföretagen
  E-post: anders.rune@teknikforetagen.se 
  Utsedd av Intressentföreningen för SVID
Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40