• Anställda och företag i god form

  Projektet skulle visa nyttan med att använda design och hur det kan göras praktiskt.

  En designer höll utbildningar för personer som arbetar i mindre verkstadsföretag och kommunala organisationer på deras arbetsplatser. Utifrån frågor om och diskussioner av designs betydelse skapade gruppen förslag till förbättringar av den egna verksamheten. Det kunde gälla utformningen av produkter, miljöer och tjänster men även marknadskommunikationen och profileringen eller arbetsförhållanden, organisationen eller logistik. 

  Genom att utbildningen omfattade breda grupper av anställda och ledningspersoner ökade förutsättningarna för att företaget eller och organisationen skulle kunna ta tillvara deras idéer, kunskaper och intressen. Det bidrog i sin tur till att skapa konkurrenskraftiga arbetstillfällen och verksamheter. Projektet drevs i samarbete med LO, Kommunförbundet och Teknikföretagen

  Syfte

  Ge kunskap om metoder för att skapa förslag till förbättringar av den egna verksamheten.

  Målgrupp

  Anställda och ledningspersoner i mindre verkstadsföretag och kommunala organisationer.

  Ladda ner ett informationsblad om projektet (Pdf, 336 kb).

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40