• Design med Omtanke

  Design med Omtanke är ett långsiktigt projekt, i syfte att skapa attraktiva och funktionella miljöer, produkter och tjänster som innefattar omtanke om både människor och natur. 

  Samarbete och tid för eftertanke är en förutsättning för att skapa hållbar design. Fler får vara med i processen, när man använder Design med Omtankes arbetssätt och reslutatet blir attraktiva arbetsplatser och produkter som fungerar för alla. Om man gör rätt från början håller det i längden!

  Design med Omtanke skapar attraktiva miljöer och produkter där omtanken om människor och natur sätts i centrum. Projektet bidrar till förändring av miljöer och produkter på arbetsplatser, tillsammans med alla berörda. Detta genom ett arbetssätt som tar vara på allas kunskaper och erfarenheter.

  Behov som utkristalliseras i samarbete med olika organisationer tas om hand av en konceptstudio med designer, i syfte att utveckla koncept som företag kan förverkliga.

  Olika utbildningar genomförs, också på högskolenivå. Projektet har utbildat ett stort antal designer och anställda i företag och offentlig verksamhet.

  När?

  Projektet drevs år 2006-2011.

  Projektledare

  Design med Omtanke drivs av Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Detta görs i samarbete med SVID, Svensk Form och högskolorna i Västra Götaland.

  Finansiärer

  • Västra Götalandsregionen
  • Kommunförbunden i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal
  • SVID
  • EU:s Strukturfond

  Läs mer om Design med Omtanke

  Till Design med Omtanke på Västra Götalandsregionens webbplats  

  Verksamhetsledare:
  Birgitta Nilsson
  Hållbar idé, Kinna
  Telefon: 0320-350 75
  E-post: birgitta(at)hallbaride.se

  Utvecklingsledare: Kaj Abbestam, SVID

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40