• Förstudie i Halland

  Avsikten var att utvärdera förutsättningarna av en arena för nytänkande och kunskasutveckling baserat på design som innovation.

  Målet var att medverka till att uppsatta regionala tillväxtmål uppnås och att på olika sätt profilera länet.

  Förstudien genomfördes med stor delaktighet från Region Halland, kommunerna, högskolan med fler i syfte att nå så bred förankring som möjligt inför framtida insatser.

  När?

  Projektet pågick hösten 2007- hösten 2008.

  Finansiärer

  Region Halland och Strukturfonden

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40