• LUDINNO

  Syftet var att inspirera till ökade satsningar inom området "userdriven innovation and design" med hjälp av praktiska och lekfulla experiment och projekt i learning labs.

  Learning labs, projektmöten och kommunikation

  Projektet hade i huvudsak tre delar:

  Learning labs

  Företag och studenter genomförde gemensamma projekt liknande de som görs i Sommardesignkontoret.

  Projektmöten/workshops

  Genomfördes mellan learning labs för att byta erfarenheter och kompetens mellan partner och för att utveckla toolboxes alternativt träningsprogram för användning i akademi och näringsliv.

  Kommunikation

  Några seminarier kommer att genomfördes.
  En webbplats,
  www.userinnovation, upprättades.
  Möten genomfördes enligt efterfrågan.
  Omvärldsbevakning genomfördes
  .

  Projektrapport

  Ladda ner projektrapporten här

  När?

  Projektet pågick år 2007-2009.

  Projektägare

  Designstudio Värmland hade uppdraget som projektledare för projektet, på uppdrag av SVID.

  Finansiär

  NICe Nordic Innovation Center

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40