• Partnerskapet Fordonsrelaterad Produktutveckling (PFP)

  På uppdrag av Tillväxtverket hanterar Partnerskapet ett teknikstöd till underleverantörer, med inriktning på produktutveckling och design.

  I Partnerskapet medverkar

  Projektet pågår till och med 2012.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40