• Designagendan

  Vi tror att design är viktigt för Sveriges konkurrenskraft! SVID har lett arbetet med att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda inom området och bland annat tagit fram designagenda.se.

  Designagendan visualiserar nuläget, behov, aktörer samt ett önskat läge dit vi gemensamt vill nå. Agendan skall ses som ett ramverk för många aktörer att hitta områden för ´ägande´ och möjlighet att själv bidra, påverka och förändra men också att processen i sig har gett många involverade möjlighet att själva tillämpa designtänkande och designmetoder inom nya eller oväntade områden.

  Mål: Skapa långsiktig, öppen process kring design och innovation

  Målet för projektet Design för ökad konkurrenskraft har varit och är att skapa en långsiktig och öppen process där aktörer som vill och kan vara med att bidra med aktiviteter, kunskaper, inspel, exempel och synpunkter kring utvecklingen av området design och innovation. 

  Arbetet skedde inom ramen för Vinnovas utlysning Strategiska forsknings- och innovationsagendor. Resultatet visade bland annat på tydliga behov av insatser för designmedvetna ledare och fortsatt arbete för att öka medvetenheten om design som en kreativ arbetsprocess tätt kopplat till innovation.  

  People Powered Future

  Samarbetet ledde även fram till behovet av ett Strategiskt innovationsområde för design (SIO-program). Nu pågår arbetet med att formera konsortiet People Powered Future, i nära samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. 

  Läs mer om People Powered Future här

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40