Förstudie: Design för en hållbar livsstil

SVID leder en förstudie som syftar till att identifiera metoder och undersöka initiativ för att utveckla förslag till hur man kan arbeta med designprocesser för en hållbar livsstil.

Målet är att förstudien ska resultera i förslag till metoder för hur man systematiskt kan arbeta med design som en grund för att underlätta för människor att leva ett klimatsmart liv genom att utveckla produkter och tjänster som utgår från människors behov i bostadsområden.

Målgrupper

Designer, företag och samhällsplanerare i Västra Götalandsregionen.

Projekttid

Projektet pågår från den 10 april 2017 till och med den 30 oktober 2017.

Projektägare

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Projektpartner

  • Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Business Region Gothenburg (via ADA)
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • Johanneberg Science Park
  • Borås Science Park

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Iréne Stewart Claesson

Iréne Stewart Claesson
Projektledare

Tel. 0708-95 85 82

irene.stewartclaesson@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40