Design och hållbar utveckling - Hållbarhetsguiden

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällelig och ekonomisk utveckling - i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det alltså om livskvalitet - för alla - nu och i framtiden.

Idag är de flesta överens om att den globala utvecklingen inte är hållbar eftersom det skulle behövas minst tre jordklot om alla levde och konsumerade som medelsvensken. Många av de mänskligt skapade systemen på jorden som till exempel produktionssystem, transportsystem och konsumtionskultur fungerar och blomstrar idag på bekostnad av de ekologiska systemen, istället för i balans med dem.

Så hur kan vi vända denna ohållbara utveckling?

Det finns tyvärr inte ett svar, ingen enskild ”quick fix” utan istället många enskilda lösningar där individer, företag och myndigheter har möjlighet att dra sitt strå till stacken utifrån sitt perspektiv. För att utveckla lösningar som inte utarmar jordens resurser behövs modeller och verktyg där vi integrerar systemtänkande och tvärvetenskapligt samarbete i kreativa processer.

Hållbarhetsguiden - vår portal för hållbar design

SVID driver i samarbete med Green Leap på KTH en portal för hållbar design. På Hållbarhetsguiden, hallbarhetsguiden.se, finns många goda exempel på produkter, tjänster och system där design och designprocesser använts som modell och verktyg för hållbar utveckling.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40