Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Sveavägen 34, 6 tr 
111 34 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se
www.svid.se

Om City Move Interdesign

Hur flyttar man ett samhälle?
Hur kan människor involveras i processen?
Vad har design med saken att göra?


Under historiens gång har folkvandringar påverkat utvecklingen dramatiskt. Även idag tvingas människor och hela samhällen flytta. Orsakerna kan idag vara olika: Allt ifrån klimatförändringar, jordbävningar, vattenregleringar, krig eller som i Gällivare-Malmberget - gruvindustrins expansion.

Hur går man då till väga för att flytta eller skapa helt nya samhällen? Att ta hjälp av designmetoder kan vara ett sätt att nå bra lösningar. Därför genomförde SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, i samarbete med Gällivare kommun och med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten, Näringsdepartementet, LKAB och Europeiska regionala utvecklingsfonden, en workshop där man med hjälp av moderna designmetoder siktade på att hitta lösningar för en positiv, trygg och smidig samhällsomvandling med delaktiga invånare.

Workshopen heter City Move Interdesign och genomfördes under två veckor i mars-april 2009 i Gällivare och Malmberget.

Icsid Interdesign

Icsid, International Council of Societies of Industrial Design (www.icsid.org) har mer än 150 medlemsorganisationer från mer än 50 länder och har direkta samarbeten och kontakter med FN-organ och EU. SVID har sedan starten 1989 varit medlem i Icsid och aktivt deltagit i arbetet med att sprida kunskap om design över världen.
 
Icsid Interdesign är en tvåveckors workshop med olika teman varje år, på olika ställen runt om i världen. Syftet att analysera, utveckla och föreslå lösningar på problem som har lokal förankring och internationell relevans. Designer från hela världen träffas under ett Interdesign och samarbetar med andra kompetenser under en intensiv period för att studera ett problemområde.

Workshopen i Gällivare 2009

Workshopen City Move Interdesign var nummer fyrtiofem i ordningen och arrangerades av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Fokus var hur man skapar samhällen utifrån både individuella och kollektiva behov och förutsättningar. 

Situationen i Gällivare, där gruvindustrin utvecklas allt mer och marken underminerar staden, var temat för City Move Interdesign. Utmaningen var att med hjälp av moderna designmetoder hitta lösningar för en samhällsomvandling med delaktiga invånare.

Designer, arkitekter, stadsplanerare, konstnärer, miljöforskare, beteendevetare och andra professioner från hela världen tillbringade två veckor i Malmberget i Gällivare för att arbeta med idéer för hur man flyttar ett samhälle.

Deltagarurval

Under sommaren 2008 inbjöds olika kompetenser att ansöka om medverkan och SVID valde ut en dynamisk sammansättning på ca 40 personer som deltagare. En förstudie gjordes under augusti 2008 - Konceptstudion, där fokus var att belysa invånarnas motiv för att vilja bo leva och arbeta i Gällivare.

Ytterligare förberedelser och uppföljande aktiviteter planeras, bl a seminarier, möten och andra forum för kunskapsutbyte. I förlängningen kommer ett kunskapscenter att grundas i Gällivare - City Move Center.

Se listan över deltagarna här (på engelska).

Bildbanken

Nu kan du ladda ner högupplösta bilder här på webben. Bildbanken finns under Press på den engelska sidan.
Klicka för att komma till bildbanken.

Organisationerna bakom City Move

City Move Interdesign organiseras av SVID i samarbete med:Organisationerna bakom City Move Interdesign 

 

European Year of Creativity and Innovation

Logotype of Create 2009 - European Year of Creativity and Innovation